معامله در فارکس

الگوهای شمعی در معاملات

نمایش روزانه داده های بازار رمزنگاری. منبع: Coin360

فال شمع روزانه امروز سه شنبه 3 خرداد 1401

فال شمع روزانه امروز سه شنبه 3 خرداد 1401

/ به مدت یک یا دو هفته شما بسیار سرخوش و شادمان خواهید بود / در یک شادی قرار خواهید گرفت ، شرکت در جشن یا شادی که شما زیاد بدان تمایل ندارید.رفتن یا نرفتن به این جشن ، به رای و نظر خودتان بستگی دارد / شخصی هست که شما را در رفتار و گفتار مثبتی که دارید الگو و نمونه قرار داده است.این شخص از نزدیکان و دوستان شما می باشد. / از صحبت ها و حرف های یکی از اعضای خانواده یا دوستان یا بستگان ناراحت می شوید که با مورد نوازش قرار گرفتن و مورد حمایت واقع شدن فردی ، این تیرگی و کدورت بر طرف خواهد شد. / در یک بحران و کشمکش روحی واقع خواهید شد که عامل این قضیه اطرافیان نزدیک یا دور شما هستند . اما این بحران خیلی زود تر از آنچه تصور می کنید برطرف خواهد شد. / ارتباط خود را با خداوند محکمتر کنید / یک دوره شادی و شادمانی بزرگ در پیش رو خواهید داشت که مربوط به شخص خودتان است

فال شمع روزانه متولدین اردیبهشت

/ در کاری بیش از اندازه بر خود سخت گرفته اید .اگر در این مورد خاص آسان گیر باشید، کارهایت به خوبی پیش خواهد رفت و به مقصود خود سریعتر خواهید رسید / خوشحالی و هیجان فوق العاده از موضوعی که شما را غافلگیر خواهد کرد / یک سند یا قرار داد تجاری و قانونی بزرگ را امضا خواهید کرد و با امضای این سند یا قرارداد تغییرات مثبت زیادی را در زندگی خود مشاهده خواهید کرد. / تحت تاثیر یک سازش یا آشتی دوستانه پس از یک قهر و جدایی عاطفی ، به آرامش بسیار دست خواهید یافت / یک سند یا قرار داد شغلی را امضا خواهید کرد که به نفع شما خواهد بود / میان دو یا چند نفر از نزدیکان ، که با یکدیگر قهر بوده اند ، آشتی ، صلح و سازش دوستانه خواهد شد / ک بسته محتوی سوغات و یا هدیه از دست یکی از دوستان و یا نزدیکان خود دریافت خواهید کرد

فال شمع روزانه متولدین خرداد

/ خبر و پیغامی به شما می رسد که متعلق به شخص پیام آور است و شما نیز از شنیدن خبری که به او رسیده خوشحال می شوید. / شخصی برای شما قدم خیری خواهد برداشت که در زندگی فردی و اجتماعی شما بسیار موثر است و شما را به آرامش لازم خواهد رساند و باید قدر دان لطف و محبت او باشید. / از مسایلی که در اطرافتان رخ خواهد داد عصبانی نشوید / زندگی و آینده فرزند یا فرزندان شما بسیار درخشان خواهد بود و به سعادت و خوشبختی مورد نظر خواهید رسید / یک تلفن یا پیغام یا نامه بسیار خوشحال کننده از شخصی که به او علاقه مندید خواهید داشت و بسیار شاد می شوید. / یقین داشته باشید آنچه در آرزوی بدست آوردنش هستید ، بدست خواهید آورد.بزودی تغییراتی ایجاد خواهد شد که باعث خوشحالی و خشنودی شما خواهد بود / با آشفتگی و اغتشاش های فکری خود را درگیر نسازید ، زیرا جسم و روح شما بسیار حساس و شکننده است

فال شمع روزانه متولدین تیر

/ نسبت به مشکلی حاد امیدواری بسیاری برای شما وجود خواهد داشت / در یک مراسم عزاداری شرکت خواهید کرد که مقداری متاثر و اندوهگین خواهید شد / یک پیشنهاد عشقی به شما خواهد شد، پاسخ بدان به رای و نظر خودتان بستگی دارد / داوری و قضاوت نادرست و غیر عادلانه ای در باره شخص شما می شود، اما فورا از شما دلجویی خواهد شد / مسافرتی به مناطق گرمسیری داخل کشور دارید / کارت عشق دارید ، بزودی از یک عشق خوشحالی فراوان خواهید داشت. / انتظار روشن شدن مساله یا مشکلی خانوادگی یا شغلی و یا مالی را دارید که با نتیجه ای مثبت به پایان خواهد رسید و آنچه را که در این باره انتظارش را داشتید ، برای شما به خوبی تمام خواهد شد.

فال شمع روزانه متولدین مرداد

/ سرمایه و یا ارث فراوانی در انتظار شما خواهد بود / آرامشی را که در انتظار دارید در زندگیتان حاکم شود ، این آرامش را بزودی در اوضاع و شرایط زندگی خود شاهد خواهید بود / به آموختن حرفه ای جدید خواهید پرداخت / در مسایل عشقی با دقت و مراقبت بیشتری عمل کنید تا نتیجه مطلوب و دلخواه را بدست آورید / عشق شما نسبت به یک شخص ، روابط دوستانه و پیمان محبت را میان شما و او محکم تر خواهد ساخت / صحبت هایی راجع به شخص شما خواهد شد که موجب خشنودی و رضایت قلبی شما خواهد شد / در مورد مساله ای که احساس نا امیدی و خستگی روحی می کنید ، نگران نباشد زیرا در حال برطرف شدن است

فال شمع روزانه متولدین شهریور

/ در یک مسابقه یا امتحان ، یا در یک قرعه کشی بزرگ شانس بسیاری همراه با شما خواهد بود / از یک شرایط نا مساعد و نا هموار ، رها خواهید شد و به احساس آرامش فوق العاده ای دست خواهید یافت. / از عشق های مجازی و شرارت های آن بر حذر باشید / یک عشق والا و شایسته به شما کمک خواهد کرد تا از برخی حالت های نا مساعد روحی خارج شوید و دلگرمی شما را نسبت به زندگی تان بیشتر خواهد کرد / شخصی نسبت به پیمان دوستی خود با شما وفادار است و صمیمیت خود را حفظ خواهد کرد.و برای ادامه این صمیمیت تلاش می کند. / موفقیت شما بواسطه تلاش و کوشش خودتان حتمی و صد درصد خواهد بود / پیغام یا خبری شاد کننده و مثبت به شما خواهد رسید که شما را به اندازه یک عروسی خوشحال خواهد کرد

فال شمع روزانه متولدین مهر

/ دیدار با شخصی از نظر احساسی و عشقی شما را بسیار تحت تاثیر قرار خواهد داد / در تعطیلات به یک سفر خواهید رفت . ممکن است آ« منطقه خوش آب و هوا باشد / ورود به محیطی جدید اینده شما را دستخوش نغییر و تحولی مثبت خواهد کرد / با یک فرد جدید دوست و آشنا می شوید و روابط دوستانه خود را گسترش خواهید داد. آن را به فال نیک بگیرید / در مورد نیت قلبی تان شادی زیادی به شما روی خواهد آورد / شخصی در حق شما بدی و شرارتی خواهد کرد . اما شما او را مورد عفو و بزرگواری خود قرار خواهید داد / به یک مسافرت داخلی خواهید رفت

فال شمع روزانه متولدین آبان

/ برای کسالتی مختصر از نظر جسمی یا روحی ،به نزد پزشک خواهید رفت. برای انجام کاری قانونی به نزد وکیل تا قاضی خواهید رفت / در یک مسابقه یا امتحان ، یا در یک قرعه کشی بزرگ شانس بسیاری همراه با شما خواهد بود / شما در صحبت و گفتگویی خواهید درخشید. در یک مصاحبه اداری -شغلی ، موفقیت ازان شما خواهد شد / گرما و صمیمیت میان افراد و اعضای خانواده تان بیشتر از گذشته خواهد شد / در یک شادی قرار خواهید گرفت ، شرکت در جشن یا شادی که شما زیاد بدان تمایل ندارید.رفتن یا نرفتن به این جشن ، به رای و نظر خودتان بستگی دارد / شخصی هست که شما را در رفتار و گفتار مثبتی که دارید الگو و نمونه قرار داده است.این شخص از نزدیکان و دوستان شما می باشد. / به مدت یک یا دو هفته شما بسیار سرخوش و شادمان خواهید بود

فال شمع روزانه متولدین آذر

/ کسی در کار شما مخالفت می کند یا با عقیده شما در باره موضوعی به تعارض می پردازد . اما نهایتا پیروزی و برد برای شماست / تحت تاثیر یک سازش یا آشتی دوستانه پس از یک قهر و جدایی عاطفی ، به آرامش بسیار دست خواهید یافت / در مورد مساله ای که احساس نا امیدی و خستگی روحی می کنید ، نگران نباشد زیرا در حال برطرف شدن است / در یک کشمکش و نزاعی مختصر و اندک پیروزی با شخص شما خواهد بود / نگران تندرستی و سلامتی خود نباشید ، هیچ بیماری خطرناکی شما را تهدید نخواهد کرد / پیغامی که حامل شادی و سعادت فراوان برای شماست ، به شما خواهد رسید / پیشرفت و ترقی فوق العاده ای درباره هدف خود خواهید داشت

فال شمع روزانه متولدین دی

/ دیدار با شخصی از نظر احساسی و عشقی شما را بسیار تحت تاثیر قرار خواهد داد / تحت تاثیر یک سازش یا آشتی دوستانه پس از یک قهر و جدایی عاطفی ، به آرامش بسیار دست خواهید یافت / در یک مجلس غم و اندوه مقداری در زحمت خواهید افتاد اما چندان مهم نیست / دیدار و روبوسی با یک یا چند نفر از بستگان یا دوستان نزدیک خواهید داشت / شخصی برای شما قدم خیری خواهد برداشت که در زندگی فردی و اجتماعی شما بسیار موثر است و شما را به آرامش لازم خواهد رساند و باید قدر دان لطف و محبت او باشید. / دور همی یا مهمانی و شادی های خانوادگی ، فامیلی یا دوستانه در پیش خواهیدداشت / دست به کار تجارت و معامله خواهید زد و در این امر بسیار برجسته و دارای ثروت زیادی خواهید شد.

فال الگوهای شمعی در معاملات شمع روزانه متولدین بهمن

/ میان دو یا چند نفر از نزدیکان ، که با یکدیگر قهر بوده اند ، آشتی ، صلح و سازش دوستانه خواهد شد / شخصی برای شما قدم خیری خواهد برداشت که در زندگی فردی و اجتماعی شما بسیار موثر است و شما را به آرامش لازم خواهد رساند و باید قدر دان لطف و محبت او باشید. / نگران پولی از دست رفته هستید . نگران نباشید این پول به الگوهای شمعی در معاملات شما خواهد رسید / آرامشی را که در انتظار دارید در زندگیتان حاکم شود ، این آرامش را بزودی در اوضاع و شرایط زندگی خود شاهد خواهید بود / سرمایه و یا ارث فراوانی در انتظار شما خواهد بود / در کار های خود (شغل) انساف موفقی هستید . در آینده موقعیت های بسیار بهتری در انتظارتان خواهد بود ، سعی کنید از فرصتهایی که پیش رویتان قرار می گیرد ، نهایت استفاده را ببرید / در کاری که در پیش گرفته اید ، افراط و تفریط نداشته باشید با کمی صبر و حوصله موفق خواهید شد

فال شمع روزانه متولدین اسفند

/ یک پروژه بزرگ کاری را با موفقیت عالی به اتمام خواهید رساند / از تنش ها و استرس ها بپرهیزید و سعی کنید خشم و غضب خود را کنترل کنید / اقبال شما هرچه در زندگی جلو تر می روید بلند تر و به روشنی بیشتری دست یافته و خوشبخت تر خواهید بود / یک پیشنهاد عشقی به شما خواهد شد، پاسخ بدان به رای و نظر خودتان بستگی دارد / به یک سفر سیاحتی یا زیارتی و یا یک سفر توریستی به خارج از کشور خواهید رفت / کسی در کار شما مخالفت می کند یا با عقیده شما در باره موضوعی به تعارض می پردازد . اما نهایتا پیروزی و برد برای شماست / زندگی و آینده فرزند یا فرزندان شما بسیار درخشان خواهد بود و به سعادت و خوشبختی مورد نظر خواهید رسید

ابلاغ پیام رئیس جمهور به خانواده شهید صیاد خدایی

ايسنا : رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری پیام تبریک و تسلیت رییس جمهور به خانواده شهید صیاد خدایی را ابلاغ کرد.

ابلاغ پیام رئیس جمهور به خانواده شهید صیاد خدایی

به نقل از روابط عمومی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، حجت الاسلام صالحی عصر جمعه ۶خرداد جهت ابلاغ سلام و تبریک و تسلیت رئیس محترم جمهور و هیئت دولت در منزل شهید صیاد خدایی حضور یافت.

وی در این دیدار صمیمی خطاب به همسر، فرزندان و برادر شهید گفت: با پیوستن این شهید به خیل شهیدان، مسیر انقلاب و ارزشها باشکوه‌تر، مقتدرتر و مستحکم‌تر از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد و نسل نو انقلاب در رکاب رهبری معظم با الهام از این شهدای عزیز آنگونه که در اجتماع عظیم دیروز نسل جوان و نوجوان در وزرشگاه آزادی و همچنین تشییع باشکوه شهید صیاد خدایی ثابت کردند با الگو از صبوری و ایثار شما خانواده معزز شهدا، همچنان پای ارزشها وانقلاب ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام صالحی خطاب به عاملان و آمران این ترور اظهار داشت: ضعف و استیصال دشمنان ملت ایران در نبرد رو در رو با جبهه مقاومت و عصبانیت از همراهی مردم با نظام و دولت انقلابی، کوردلان را بر آن داشته تا خوی درندگی و ذلت خود را نشان دهند و دستشان به خون پاک یکی دیگر از فرزندان انقلاب آلوده شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با بیان اینکه در هیچ جای دنیا ترور نشان پیروزی و برتری نیست، تاکید کرد: پسمانده‌های نظام استکبار و وابستگان گروه‌های تروریستی و تکفیری با ترور شهید سرافراز صیاد خدایی نشان دادند که در برابر جبهه مقاومت زبون وشکست خورده هستند و با اینگونه تلاشهای مذبوحانه خود سعی میکنند به جسم بی‌رمق نظام استکبار و اسرائیل در حال نابودی، جانی مجدد بدمند که البته سخت در اشتباهند چرا که شهادت شهید صیادها ، نه تنها خدشه‌ای در مسیر انقلاب و ارزشها و جبهه مقاومت ندارد بلکه خون این عزیزان همچون شمع پرفروغ چراغ هدایت است و موجب رویش نسل جوان و نوجوان خواهد شد.

وی در پایان این دیدار که مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، مدیرکل بازرسی استانداری تهران و برخی مدیران نهاد ریاست جمهوری ایشان را همراهی کرده بودند؛ وصیت شهیدان را خدمت خالصانه به مردم عنوان وابراز امیدواری کرد در این برهه حساس همه مسئولین در دولت مردمی آیت‌الله رئیسی، با الگو گرفتن از راه نورانی شهدا در مسیر خدمت به مردم تلاش مضاعفی را خواهند داشت.

5 ارز دیجیتال برتر برای تماشای این هفته: BTC، ETH، XTZ، KCS، AAVE

پس از هشت هفته نزول، میانگین صنعتی داوجونز هفته گذشته به شدت بازگشت به پایان 6.2٪ بالاتر است. با این حال، بیت کوین (BTC) دارای نتوانست عملکرد بازارهای سهام ایالات متحده را تکرار کند و تهدید می کند که برای هفته نهم شمع قرمز رنگ می کند. در یک ردیف.

یک نشانه مثبت این است که نهنگ های بیت کوین در حال خرید اصلاح بازار بوده اند. داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که تعداد کیف پول‌های بیت‌کوین نهنگ با موجودی 10000 بیت کوین یا بیشتر به بالاترین سطح خود از فوریه 2021 رسیده است. انباشتگی در کیف پول نهنگ نشان می دهد که دیدگاه بلند مدت آنها برای بیت کوین صعودی باقی می ماند.

نمایش روزانه داده های بازار رمزنگاری. منبع: Coin360

Blockware Solutions تاکید کرد که متریک چندگانه Mayer، که میانگین متحرک ساده 200 روزه را با قیمت فعلی مقایسه می‌کند، «نزدیک به برخی از پایین‌ترین قرائت‌های ثبت شده» از بین رفته است. این شرکت گفت چند شاخص دیگر نیز نشان می دهد که بیت کوین در حال تلاش برای تشکیل یک پایین است.

اگر بیت کوین در کوتاه مدت شروع به بهبودی کند، آلت کوین های خاصی احتمالاً آن را بالاتر خواهند برد. بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را که ممکن است منجر به افزایش کمک شوند، مطالعه کنیم.

BTC/USDT

BTC/USDT. منبع: TradingView

گاوها اکنون سعی خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند و میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) 30538 دلار را به چالش بکشند. اگر آنها موفق شوند، جفت BTC/Tether (USDT) می تواند شتاب بیشتری بگیرد و رالی می تواند به 50 روز برسد. میانگین متحرک ساده (SMA) 35181 دلار.

واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که حرکت نزولی می‌تواند تضعیف شود و ممکن است افزایش قیمت در اطراف باشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت باشد. از مقاومت بالاسری پایین بیاید، خرس ها دوباره سعی خواهند کرد این جفت را به زیر 28630 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این زوج یک الگوی مثلث نزولی نزولی را تکمیل خواهند کرد که الگوهای شمعی در معاملات هدف آن 24601 دلار است.

نمودار 4 ساعته BTC/USDT. منبع: TradingView

20-EMA و 50-SMA در نمودار 4 ساعته صاف شده اند و RSI درست بالاتر از نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه است. و تقاضا کنند.

اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی هدایت کنند، الگوی مثلث نزولی منفی نفی خواهد شد. این می تواند منجر به یک فشار کوتاه شود زیرا خرس های کوتاه مدت ممکن است موقعیت های خود را ببندند. این می‌تواند مسیر را برای صعود احتمالی به 200-SMA باز کند.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 28630 دلار سقوط کند، خرس‌ها در صدر قرار خواهند گرفت. این می‌تواند منجر به آزمایش مجدد پشتیبانی حیاتی با قیمت 26700 دلار شود.

ETH/USDT

Ether ( ETH) در یک روند نزولی بوده است، اما گاوها در تلاش هستند تا در حمایت حیاتی 1700 دلار این کاهش را متوقف کنند. قیمت از این پشتیبانی در 28 می برگشت و گاوها در تلاش هستند تا در 29 مه بهبودی را تقویت کنند.

نمودار روزانه ETH/USDT. منبع: TradingView

RSI در حال ایجاد واگرایی صعودی است که نشان می‌دهد روند نزولی ممکن است در حال تضعیف باشد. اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه 2036 دلار برسانند، جفت ETH/USDT می تواند تا مقاومت سربار در 2159 دلار افزایش یابد. انتظار می رود که خرس ها به طور تهاجمی از این سطح دفاع کنند. اگر قیمت از این مقاومت کاهش یابد، جفت ممکن است برای چند روز در محدوده بین 2159 تا 1700 دلار باقی بماند.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا 20- کاهش یابد. در روز EMA، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت را به زیر 1700 دلار کاهش دهند. در صورت موفقیت، جفت ممکن است روند نزولی خود را با حمایت اصلی بعدی در 1300 دلار از سر بگیرد.

نمودار 4 ساعته ETH/USDT. منبع: TradingView

جهش از حمایت 1700 دلاری به 20-EMA رسیده است، جایی که خرس‌ها ممکن است دفاعی قوی داشته باشند. اگر قیمت از این سطح پایین بیاید، می تواند چشم انداز شکست به زیر 1700 دلار را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، روند نزولی ممکن است از سر گرفته شود.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای 20-EMA برسانند، این جفت ممکن است تا SMA 50 افزایش یابد. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، جفت می تواند به مقاومت روانی در 2000 دلار برسد.

XTZ/USDT

تزوس (XTZ) در یک روند نزولی تثبیت می شود . اگرچه گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه 2.00 دلاری در 24 می رساندند، اما نتوانستند بهبود را حفظ کنند. قیمت در 26 مه به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافت.

نمودار روزانه XTZ/USDT. منبع: TradingView

متحرک نمایی 20 روزه در حال کاهش است و RSI بالای 46 است که نشان می دهد فشار فروش در حال کاهش است. اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، جفت XTZ/USDT می تواند به سمت SMA 50 روزه 2.45 دلار افزایش یابد. اگر این مقاومت نیز از بین برود، خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط روند صعودی برسانند.

در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به دفاع از 20 ادامه می‌دهند. EMA روز. سپس فروشندگان سعی خواهند کرد جفت را به زیر 1.75 دلار کاهش دهند، که می تواند درها را برای سقوط به 1.64 دلار باز کند.

نمودار 4 ساعته XTZ/USDT. منبع: TradingView

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که بازیابی از 200-SMA کاهش یافته است، اما این جفت از خط روند صعودی برگشته است. گاوها قیمت را به بالای 50-SMA رسانده اند و اکنون تلاش خواهند کرد تا مانع بالای سر 200-SMA را برطرف کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، شروع یک حرکت صعودی کوتاه مدت را نشان می دهد.

درعوض، اگر قیمت از سطح فعلی یا 200-SMA کاهش یابد، ممکن است جفت به کاهش یابد. خط روند صعودی شکستن و بسته شدن زیر این حمایت می‌تواند قیمت را به 1.الگوهای شمعی در معاملات 61 دلار کاهش دهد.

موارد مرتبط: بیت کوین رکورد جدیدی را به ثبت می رساند. باخت 9 هفته ای با کاهش 22 درصدی قیمت BTC در ماه می

KCS/USDT

Token KuCoin (KCS) بالاتر از قیمت شکست خورد. متحرک نمایی 20 روزه 15.61 دلار در 20 می، اما گاوها نتوانستند قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه 17.19 دلاری برسانند. این ممکن است معامله‌گران کوتاه‌مدت را وسوسه کند که سود خود را ثبت کنند، که قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 26 می کاهش داد.

نمودار روزانه KCS/USDT. منبع: TradingView

خرس‌ها نتوانستند از مزیت خود استفاده کنند و قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ کنند، که نشان‌دهنده خرید قوی گاوها در سطوح پایین‌تر است. خریداران در 29 مه قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردانده اند.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نگه دارند، احتمال شکست بالاتر از میانگین متحرک متحرک نمایی 50 روزه افزایش می یابد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت KCS/USDT ممکن است تا 18.44 دلار و بعداً به SMA 200 روزه 19.63 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، پیشنهاد می‌شود که معامله گران در راهپیمایی ها می فروشند. شکستن و بسته شدن به زیر 14.92 دلار می تواند درها را برای کاهش بیشتر به 12.90 دلار باز کند.

نمودار 4 ساعته KCS/USDT. منبع: TradingView

این جفت با مقاومت سختی در 200-SMA روبرو بوده است، اما تصحیح سطحی نشان می‌دهد که گاوها با افت جزئی خرید می‌کنند. اگر گاوها قیمت را به بالای 200-SMA برسانند، توقف بعدی می تواند 17.14 دلار باشد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند مرحله بعدی حرکت صعودی را آغاز کند.

برعکس، اگر قیمت از مقاومت سربار کاهش یابد، خرس‌ها ممکن است جفت را تا سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2% پایین بیاورند. سطح 14.20 دلار و سپس به سطح اصلاحی 50 درصد در 13.30 دلار می رسد. این منطقه احتمالاً به عنوان یک پشتیبانی قوی عمل می کند.

AAVE/USDT

Aave ( AAVE) در 23 می به میانگین متحرک نمایی 20 روزه 101 دلاری رسید، اما گاوها نتوانستند قیمت را بالاتر از آن برسانند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان به دفاع تهاجمی از سطح ادامه می‌دهند، اما یک نکته مثبت جزئی این است که خریداران زمین زیادی را رها نکرده‌اند.

نمودار روزانه AAVE/USDT. منبع: TradingView

اگر قیمت بالا برود و از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بالاتر برود، نشان‌دهنده شروع یک رالی تسکین قوی‌تر خواهد بود. سپس جفت AAVE/USDT می‌تواند به SMA 50 روزه 132 دلاری برسد، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره دفاعی قوی داشته باشند.

به‌عنوان روش دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا 20 روزه کاهش یابد. متحرک نمایی متحرک (EMA) و با شکستن زیر 89 دلار، گاوهای کوتاه مدتی که ممکن است در سطوح پایین تر خرید کرده باشند، می توانند موقعیت های خود را ببندند. این می تواند قیمت را به 79 دلار و بعداً به 64 دلار کاهش دهد.

نمودار 4 ساعته AAVE/USDT. منبع: TradingView

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت برای مدتی بین 90 تا 110 دلار در نوسان بوده است. 20-EMA و 50-SMA صاف هستند و RSI درست بالاتر از نقطه میانی است، که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر خریداران قیمت را فشار دهند و حفظ کنند، این تعادل می تواند به نفع خریداران تغییر کند. بالای 110 دلار اگر این کار را انجام دهند، جفت می تواند به سمت 130 دلار و سپس 143 دلار افزایش یابد. برعکس، اگر قیمت به زیر 90 دلار سقوط کند، خرس‌ها دست برتر را به دست خواهند آورد. سپس این جفت می تواند به 80 دلار و بعداً به 70 دلار کاهش یابد.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

فال امروز / فال روزانه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

مَثَلی هست با این مضمون که به فال اعتقاد نداشته باش ولی نیم نگاهی بهش داشته باش! برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود فال روزانه را بخوانید.

فال امروز / فال روزانه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین تیر ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین مهر ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین آبان ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین آذر ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین دی ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن ماه
 • فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند ماه

به گزارش اقتصادآنلاین، می توانید فال روزانه امروز (طالع بینی روزانه) خودتان را بر اساس ماه تولد هر روز در اینجا مشاهده کنید.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین ماه

امروز جنبه های زنانه و مردانه ی وجودتان در هماهنگی کامل با هم به سر می برند و خیلی خوب در کنار هم کار می کنند. جریان انرژی خود را حفظ کنید و تنها روی یک چیز متمرکز نکنید. از قدرت کلام و توانایی های آرامش بخش خود استفاده کرده و نگرانی های دیگران را از بین ببرید. امروز شما نگران این نیستید که با کمی مخالفت از جانب دیگران مواجه شوید و در واقع حتی برای مواجه شدن با چنین وضعیتی آماده هستید و به هیچ عنوان قصد ندارید جلوی خودتان را بگیرید. با این حال بهتر است کمی احتیاط به خرج دهید، زیرا به احتمال زیاد دشمنی که برای خودتان انتخاب کرده اید در واقع دوستی خیرخواه است که قصد کمک کردن به شما را دارد. اتفاقی که در گذشته برایتان رخ داده، ترس و نگرانی در شما به جا گذاشته که هنوز هم گاهی آزارتان می دهد. برای رفع ترستان با مشاور صحبت کنید. در محیط کاری یا تحصیلی به تایید شخصی برای پیشبرد کارتان احتیاج دارید. یکی از دوستان برای درخواست کمک پیش شما خواهد آمد.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت ماه

امروز قدرت خاصی در حرف ها و کلمات شما نهفته است و اعتماد به نفسی بیشتر از همیشه نیز در اختیار دارید. کارها دارند با سرعت خیلی زیادی پیش می روند و این در حالت عادی می تواند نگران کننده باشد، اما شما خوشبختانه ذهنی قوی و سریع در اختیار دارید که به یاریتان خواهد آمد تا با جریان پیشرفت کارها همگام شوید. فرصت های فوق العاده ای در طول مسیر در سر راهتان قرار خواهند گرفت. شرکت در فعالیت های اجتماعی مختلف و یا یک مهمانی که به آن دعوت شده اید فرصت خوبی برای نشان دادن خودتان و توانایی هایتان به اطرافیانتان برای شما فراهم خواهد کرد. در مورد نیتتان صبور باشید و مشتاق و قدر این روزها را بدانید. مبلغ کوچکی به دستتان می رسد. در مورد یک مسئله دوستانه کاسه داغ تر از آش نشوید، فقط در صورتی دخالت کنید که از شما درخواست کمک و دخالت شده باشد وگرنه بدهکار هم خواهید شد. حال بیماری که نگرانش هستید خوب خواهد شد.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد ماه

امروز روز خوبی برای تکان دادن گرد و غبار ذهنتان و باز گذاشتن دریچه های مغزتان برای پذیرفتن ایده ها و نگرش های جدید است. خودتان را بیش از حد درگیر آنچه پشت سر گذاشته اید نکنید و نگاهتان رو به جلو باشد. تلفن را برداشته و به یکی از دوستان نزدیکی که مدتی است با او در تماس نبوده اید زنگ بزنید. هم شما حرف های زیادی دارید که باید به او بزنید و هم او خبرهای زیادی دارد که می خواهد به شما بدهد. گاهی ما فراموش می کنیم که ارتباط خود را با دوستان قدیمی حفظ کنیم و فاصله هایی که در نتیجه ی این بی خبری از هم ایجاد می شوند لطمه هایی جبران ناپذیر به روابطمان می زنند. کاری که این روزها به آن مشغولید نیاز به دقت بالا دارد اجازه ندهید مسائل جانبی حواستان را پرت کند. شخصی که ادعا های بزرگ می کند امتحان کنید و حرف هایش را به سادگی قبول نکنید. صداقت در رفتار و در کلام یکی از مهمترین معیار های انتخاب دوست است.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین تیر ماه

به جای این که دست روی دست گذاشته و منتظر بمانید تا یک نفر دیگر قدم اول را بردارد خودتان آستین هایتان را بالا زده و دست به کار شوید. شما امروز بی صبر و قرار هستید و چیزی از درونتان نمی گذارد یک جا بیکار بنشینید و شما را به کار کردن و فعالیت وا می دارد. این ماجراجویی و هیجان طلبی درونی را نادیده نگیرید و از این انرژی که در اختیارتان است حداکثر استفاده را ببرید. کارهای زیادی هستند که باید انجام شوند، پس از جایتان بلند شوید و حرکت کنید. برای این که سرعت پیشرفت خود را بالا ببرید برخی از کارها و مسئولیت ها را به دیگران واگذار کنید. لازم نیست همه کارها را خودتان به تنهایی انجام دهید. کاری برای شخصی انجام داده اید، نتیجه اش را خواهید دید. در یک مسئله حقوقی بهتر است با یک وکیل یا مشاور مشورت کنید. راهنمایی اطرافیان فقط شما را به بیراهه می برد. تا می توانید از روی غرور با دیگران برخورد نکنید. حرفی نزنید که جواب درشتی بشنوید. شخصی سعی دارد به شما نزدیک شود.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد ماه

احتمالات و موقعیت های مختلفی که امروز برایتان به همراه خواهد داشت را بپذیرید. فرصت های فوق العاده ای که با رها کردن قضاوت در مورد دیگران و کارهایشان سر راهتان قرار خواهند گرفت خودتان را هم متعجب خواهند کرد. امروز شما باید نسبت به همیشه اجتماعی تر باشید و شوخ طبعی خود را به کار بیندازید. هیچ مشکلی را برای خودتان بزرگ نکنید و نگرش خود را نسبت به موقعیت هایی که برایتان پیش می آیند اصلاح کنید. کلماتی که امروز به کار می برید اثر زیادی روی اطرافیانتان خواهند گذاشت، پس در انتخاب کلمات دقت بیشتری به کار بگیرید تا ناخواسته کسی را از خودتان دلخور نکنید و یا پیام اشتباهی به کسی منتقل نکنید. با اخلاق خوبی که از خودتان نشان می دهید، دوستی هایی می سازید که در روزگار سختی به دادتان خواهد رسید. روی نقطه ضعف دیگران دست نگذارید بلکه نگاهی به نقطه ضعف های خودتان بیندازید. حضورتان در جمعی از اضطراب و نگرانی هایتان کم می کند. بسته کوچکی برایتان در راه است.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور ماه

از این که امروز در روابطتان با دیگران میزان متعادلی از بده و بستان وجود داشته باشد اطمینان حاصل کنید. گاهی وقتی کسی را دوست داریم برای نشان دادن عشق بی پایان خود به او از تمام وجود مایه گذاشته و بی آن که درمقابل هیچ انتظاری از او داشته باشیم هر کاری که از دستمان بربیاید برای او انجام می دهیم، اما این کار درستی نیست. شما دارید تمام انرژی با ارزشتان را صرف دیگران می کنید و هیچ چیزی برای خودتان باقی نمی گذارید؛ در نهایت هم نه تنها چیزی به دست نخواهید آورد بلکه ارزش و احترامتان را هم در چشم طرف مقبالتان از دست خواهید داد. برای خودتان ارزش قائل شوید تا دیگران هم برایتان ارزش قائل شوند. از دوستی که از او کمی دلخورید خبر بگیرید. از یک امتحان سربلند بیرون می آیید. مدرکی که منتظرش هستید به زودی به دستتان می رسد. لطف و محبت یک دوست را فراموش نکنید و امروز که به کمک احتیاج دارد هرآنچه که از دستتان برمی آید برایش انجام دهید. منتظر نشوید تا او از شما کمک بخواهد.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین مهر ماه

شما در مرحله ای قرار گرفته اید که فقط دلتان می خواهد دست از همه کارهایتان برداشته و استراحت کنید. الان زمان بسیار مناسبی برای این کار است! شما با این همه تلاش و زحمتی که این چند وقت اخیر داشته اید حالا واقعا مستحق کمی استراحت هستید، پس اگر برایتان ممکن است امروز را به استراحت، تفریح و خوشگذرانی اختصاص بدهید. تا می توانید با دیگران ارتباط برقرار کرده و در فعالیت های اجتماعی شرکت کنید. با صحبت کردن در مورد ایده ها و افکارتان احترام زیادی به دست خواهید آورد. فرصت های بسیار زیادی برای بهره بردن از امروز به بهترین شکل ممکن وجود دارند، پس یک برنامه ریزی دقیق برای روزتان داشته باشید. از مشورت دیگران استفاده کنید اما تصمیم نهایی را خودتان بگیرید و درصدد راضی کردن همه نباشید، همیشه یک نفر هست که با تصمیم شما مخالف است. برای انجام کار یا معامله بزرگی که در نظر دارید به هیچ وجه عجله نکنید، فرصت بزرگتری در انتظارتان است.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین آبان ماه

امروز اجازه ندهید که هیچ چیزی آزارتان بدهد و به این که در مسیر درست قرار گرفته اید اعتماد داشته باشید. اراده ی محکم و عادت های خوبی که دارید امروز و در شرایطی که اوضاع به هم ریخته و تصمیم گیری دشوار است به کمکتان خواهند آمد. از فرصت استفاده کرده و موقعیت هایی که دیگران رها کرده اند را به نفع خودتان مورد استفاده قرار دهید. شاید امروز در مرکز توجه قرار بگیرید، اما قرار گرفتن در این موقعیت برایتان آزار دهنده نخواهد بود، چون خیلی خوب می دانید چکار باید بکنید و چه باید بگویید. در واقع حتی این که مورد توجه دیگران قرار بگیرید برایتان خوشایند نیز خواهد بود. دلتنگ مسافر راه دوری هستید. در رابطه عاطفی تان بزودی پیشنهاد خوبی به شما خواهد شد. یک مسئله مالی تمام فکرتان را به خود مشغول کرده، اندکی از مسئله فاصله بگیرید تا راه حل را پیدا کنید. در رابطه با نیت تان تا آخر ماه خبری به دست تان می رسد که به شما در تصمیم گیری کمک می کند.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین آذر ماه

امروز برخی بحث ها و مکالمات به ظاهر بی اهمیت اما آزار دهنده ذهن شما را به هم ریخته و برنامه ای که برای امروزتان داشته اید را به هم خواهند زد. به جای اینکه اجازه بدهید حرف های بیهوده ی دیگران ذهنتان را آشفته و روزتان را خراب کنند بهتر است کمی به این حرف ها فکر کرده و اگر لازم است جوابی بدهید و یا واکنشی از خودتان نشان دهید این کار را انجام داده و بدون اتلاف وقت به سراغ بقیه ی کارها و برنامه هایتان بروید. ترافیک سنگین امروز می تواند شما را عصبی کند، پس اگر کار واجبی ندارید در خانه بمانید و اگر هم کارتان واجب است با وسیله ی نقلیه ی عمومی، یک کتاب جالب و چند تا آهنگ خوب در تلفن همراهتان از خانه بیرون بروید! به یک پیشنهاد سفر نه بگویید. در یک مسئله کاری هر چقدر بین رقبای شما اختلاف بیفتد به نفع شماست. بر سر یک دو راهی قرار گرفته اید، آن چیزی را انتخاب کنید که هم حال خودتان را خوب می کند و هم حال اطرافیان تان را. گاهی لازم است خودتان را در اولویت قرار دهید.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین دی ماه

امروز با انرژی فوق العاده ای که شما دارید انجام هیچ کاری برایتان دشوار به نظر نمی رسد و در هر گروهی که قرار بگیرید پیشرو و رهبر خواهید بود. دیگران هم با دیدن انرژی و سرزندگی شما خودبخود شما را به عنوان الگو و رهبر خود انتخاب خواهند کرد. امروز شاید مجبور باشید با افراد بسیاری تماس بگیرید، اما در انجام این کار با مشکلاتی روبرو خواهید بود، زیرا خیلی ها جواب شما را نمی دهند، یا تلفنشان در دسترس نیست یا خاموش است. اگر کارهایتان ضروری نیستند بهتر است تا فردا دست نگه دارید و سر فرصت و حوصله دوباره با افراد مورد نظرتان تماس بگیرید، در غیر این صورت تنها اعصاب خودتان را بهم خواهید ریخت. گم کرده ای را به طور اتفاقی و در جایی که ابداً توقع ندارید، پیدا می کنید. شخصی که برایتان مهم است، تصمیمی گرفته که خلاف نظر شماست. یادتان باشد، هر کس اولویت های خودش را دارد. همانطور که دوست ندارید کسی نظرش را به شما تحمیل کند. شما هم نباید عقیده الگوهای شمعی در معاملات ای را به دیگران تحمیل کنید.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن ماه

امروز ممکن است برای شما با تنش ها و چالش هایی همراه باشد. پیشرفت های اخیری که در زندگی حرفه ای خود داشته اید آنقدر کم و نا امید کننده بوده اند و از انتظارات شما فاصله داشته اند که ترجیح می دهید کمتر به خودتان فشار بیاورید. اما متاسفانه شرایط اقتصادی شما در حال حاضر به گونه الگوهای شمعی در معاملات ای نیست که بتوانید از زیر کار شانه خالی کنید و شاید مجبور باشید حتی سخت تر از همیشه تلاش کنید. کلید موفقیت شما در روابط عاطفیتان این است که هر نوع سوء تفاهمی را از بین ببرید و اگر در مورد چیزی صداقت نداشته اید حقیقت را بیان کنید و با وجدانی آرام به جلو بروید. قبل از حل این مسائل حتی یک قدم هم بر ندارید. بحثی در محیط کار یا خانه پیش الگوهای شمعی در معاملات خواهد آمد، از این بحث طفره نروید و از حرف زدن فرار نکنید. حواستان به همسایه هایتان باشد. امروز به دیگران کمک کنید تا فردا روز به کمک تان بیایند. به جمعی می روید و از خاطرات خوش گذشته یاد می کنید. حضور در این جمع روحیه تان را عوض می کند.

فال روزانه در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند ماه

امروز هیچ حد و مرزی برایتان وجود ندارد، پس ذهن و قلبتان را به روی فرصت های مختلفی که برایتان پیش می آیند باز نگه دارید. اگر به خودتان و آنچه انجام می دهید ایمان داشته باشید قطعا موفقیت از آن شما خواهد بود. امروز روابطتان با دیگران می تواند مایه عصبانیت شما شود، چرا که به نظر می رسد مردم بیش از هر چیز دیگری به خودشان، برنامه هایشان و خواسته هایشان اهمیت می دهند و اصلا به فکر این نیستند که نفعی به دیگران برسانند. البته نباید فکر کنید که شما خیلی بهتر و کاملتر از دیگران هستید، همه گاهی چنین رفتارهایی از خود بروز می دهند. کافی است در مورد این دغدغه تان با آنها حرف بزنید و همکاری کنید. برای خروج از روزمرگی تان باید دست به کار تازه ای بزنید، حتی اگر گوش کردن به یک پادکست تازه باشد. به دانش خود اضافه کنید، در هر زمینه ای که مورد علاقه تان هست. برای گفتن حرفی به شخصی که برایتان بسیار مهم است، دو دل هستید. کمی دست نگه دارید. اوضاع تغییر خواهد کرد.

فال حافظ امروز / 10خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

رکنا : فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فال حافظ امروز / 10خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

به گزارش رکنا، فال حافظ به شکل روزانه در رکنا برای متولدین 12 ماه سال منتشر می شود. فال حافظ در بین مردم ایران جایگاه ویژه ای دارد.فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. فال حافظ به تفسیر دقیق نیاز دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فروردین

فروردین

سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم

که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم

مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی

چنان که پرورشم می‌دهند می‌رویم

شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد

تعبیر فال حافظ :

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد از آنچه که دارید راضی هستید و خداوند را شکر می‌گویید. تنها آرزوی تان سلامتی برای خود و اطرافیان تان است. برخی شما را سرزنش می کنند اما از شرایط شما هیچ اطلاعی ندارند. ان شاءالله که شرایط تان بهتر خواهد شد زیرا دل تان پاک است.

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

نماد اردیبهشت

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد از سخن یاوه گویان ناراحت نشو. تو همان راه راست را برو چون به نتیجه کارت اعتقاد داری. از استهزاء و تمسخر حریفان و بی‌خردان ناراحت نشو چون یکرنگ هستی و کبر و غرور هم نداری در بارگاه حق تعالی مورد عنایت قرار می گیری.

فـال حـافـظ متولدین خرداد

نماد خرداد

ببرد از من قرار و طاقت و هوش

بت سنگین دل سیمین بناگوش

اگر پوسیده گردد استخوانم

نگردد مهرت از جانم فراموش

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد برای دیدن یار هوش و حواس خودتان را از دست داده اید اما مطمئن نیستید که او هم مثل شما هست یا نه و تمام فکر و اندیشه و قلب تان تسخیر او شده و دست از زندگی روزمره کشیده اید. عشق تان بسیار عمیق و پاک است، کمی صبر کنید. خداوند داروی درد شما را می داند و اوست که درمانگر است.

فـال حـافـظ متولدین تیر

تیر

یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود

و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود

نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زان چشم مست

طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید در صدد این هستی که گذشته را جبران کنی و به عافیت برسی. به خاطر این پشتکار مژده ای به تو می دهند که نشان دهنده به پایان رسیدن غم ها و تاریکی هاست. در راه خدا بخشش کن. پریشانی را از خود دور کن تا برای رسیدن به مقصود قوی‌تر و استوارتر باشی.

فـال حـافـظ متولدین مرداد

متولدین مرداد

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت

با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید عاشق شده اید و تمام توان تان را برای رسیدن به مقصود به کار گرفته اید. گاهی خسته و ملول می شوید و فکر می کنید که تلاش هایتان بی نتیجه است اما اینها همه سختی های راه عشق است. نا امید نشوید که ناامیدی بزرگترین گناه است. ان شاءالله که خیلی زود به مرادتان خواهید رسید.

فـال حـافـظ متولدین شهریور

شهریور

لبش می‌بوسم و در می‌کشم می

به آب زندگانی برده ام پی

نه رازش می توانم گفت با کس

نه کس را می توانم دید با وی

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد بسیار انسان نکته سنج و حساس و در عین حال تودار و رازدارید. وقت هر کاری را می دانید. الان هم زمان خوبی برای انجام کاری که نیت کرده اید نیست. کمی صبر کنید و طاقت داشته باشید. اگر عجله کنید و جلوی زبان تان را نگیرید کارها خراب می شود. به موقع همه چیز رو به راه می شود.

فـال حـافـظ متولدین مهر

مهر

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست

دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران

چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که آن کسی را که بسیار دوست داری چند صباحی از او جدا می شوی و کسی را برای درد دل نمی‌یابی اما ایمان به خداوند و صبر باعث می‌شود این جدایی را تحمل کنی. فکر نکن که دیگر آخر زمان شده است. باز هم نکته ها و اتفاقات بسیار خوبی پیش خواهد آمد که دل مرده تو را زنده می کند.

فـال حـافـظ متولدین آبان

متولدین آبان

ای که با سلسله زلف دراز آمده ای

فرصتت باد که دیوانه‌نواز آمده ای

ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت

چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد آفرین بر شما که هر کاری را حتی نیت کردن در دل را از بهر ثواب انجام می دهید. بسیار صبور هستید و با همه کس کنار می آیید. نیازتان را جز خدا به احدی نگفته اید. رازتان را هم به کسی نگویید که هدف نزدیک و مرادتان در راه است.

فـال حـافـظ متولدین آذر

آذر

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات

هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید از انتظار خسته شده اید. منتظر جواب ثانیه شماری می کنید. باز هم شانس خود را محک بزنید. برای رسیدن به جواب به کسی دروغ نگویید، چون مشت شما باز می شود. متوسل به حیله نشوید. صبر داشته باشید. ان شاالله جواب خواهید گرفت.

فال حافظ متولدین دی

نماد دی

ای خونبهای نافه چین خاک راه تو

خورشید سایه پرور طرف کلاه تو

یاران همنشین همه از هم جدا شدند

ماییم و آستانه دولت پناه تو

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید از سر جنگ بر خاسته اید و با خوبی ها می جنگید. از راه خویش برگردید. شما مرد جنگ و خونریزی نیستید. درونتان مملو از آرامش و آشتی است و همه از شما الگو می گیرند. در حسرت چیزی هستید. می خواهید دوباره همه را به دور هم جمع کنید. رسیدن به مقصود در یک قدمی شماست. کمی صبر کنید.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

نماد بهمن

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

تعبیر فال حافظ:الگوهای شمعی در معاملات الگوهای شمعی در معاملات

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که ظاهربین نباش و تصمیم را بر مبنای ظواهر نگیر. حواست را جمع کن. می‌خواهند تو را فریب بدهند. آنها از تو خیلی زرنگ تر هستند. کسی را در کنارت داری که راهنمایی ات می کند. قدرش را بدان. اگر به حرفش گوش دهی تمام جهان در دست توست.

فـال حـافـظ متولدین اسفند

اسفند

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

حریف خانه و گرمابه و گلستان باش

تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو

خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید از ستم و بلایی که بر سرت آورده اند شکایت می کنی و به فکر انتقام هستی ولی همگی را به خدای شان واگذار کن. مهربان باش تا دلت آرام گیرد. به عهدی که بسته ای عمل کن. خدا با توست. اگر می خواهی همیشه شاد باشی باید دل و زبانت یکی باشد. عمرتان طولانی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا