فارکس فاندامنتال

اندیکاتور spread

اندیکاتور زیر نام جفت ارز، تایم فریم ، میزان سود روزانه، میزان درصد سود روزانه و اسپرد برحسب پیپ روی چارت میندازه.
برای این اندیکاتور میتونید اندازه فونت، رنگ فونت ، محل قرارگیری در چارت، فاصله از کناره های چارت، میزان شفافیت رنگ نوشته(1-0.1) و تراز متن ( چپ چین ، راست چین،. ) رو انتخاب کنید.
کد اندیکاتور داخل خود فایل هست. و کد هم به صورت جداگانه قرار میدم.
دوستان اگر ایرادی در اندیکاتور چه از لحاظ محاسباتی چه از لحاظ متنی دیدی حتما بگید که اصلاح بشه
ایراد: در حال حاضر اندیکاتور فقط بر اساس تایم زون utc*کار می کنه و اگر تایم زونتون رو عوض کردید ممکنه د رمحاسبه سود به علت اختلاف زمانی درست نباشد. به زودی برطرف میشه

انديكاتور اسپرد Bid و Ask در هات فاركس

انديكاتور اسپرد Bid و Ask در هات فاركس: انديكاتور اسپرد Bid و Ask در پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4 يك ابزار كاربردي است كه اسپرد بين قيمت هاي Bid و Ask را در به صورت آني براي هر جفت‌ارز معاملاتي نشان مي‌دهد.

رنگ‌ها و فونت‌هاي مربوط به اسپرد Bid و Ask كاملا مي‌توانند از بخش پارامترهاي ورودي انديكاتور تغيير داده شوند (انديكاتور اسپرد Bid و Ask در هات فاركس).

در چارت يك ساعته EUR/USD كه در زير نمايش داده شده است، قيمت Ask 1.18482 است و قيمت Bid نيز 1.18455 مي‌باشد. همينطور اسپرد كه تفاوت بين قيمت‌هاي Ask و Bid مي‌باشد، در اين مورد 2.5 پيت است.

به آزمون و خطا با ورودي‌هاي مختلف در تنظيمات مربوط به انديكاتور بپردازيد تا به ورودي‌ها مناسب طبق اولويت‌ها و علايق خود، دست پيدا كنيد.

مثال از اين انديكاتور بر روي چارت

چارت يك ساعته EUR/USD زير انديكاتور اسپرد Bid و Ask را در پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4 به نمايش گذاشته است. (انديكاتور اسپرد Bid و Ask در هات فاركس).

حسابهاي معاملاتي بروكر هات فاركس - ريبيت هات فاركس - انديكاتور اسپرد Bid و Ask در هات فاركس - بروكر hotforex - تلگرام hotforex - نماينده بروكر هات فاركس

سيگنال‌هاي معاملاتي مقدماتي

سيگنالي براي انديكاتور اسپرد Bid و Ask در متاتريدر 4 وجود ندارد (انديكاتور اسپرد Bid و Ask در هات فاركس).

مشخصه‌هاي اين انديكاتور بر روي متاتريدر 4

نوع: انديكاتور قابل پياده‌سازي بر روي چارت (انديكاتور اسپرد Bid و Ask در هات فاركس).

تنظيمات شخصي‌سازي: متغيرهاي عمق و سبك نمايش (پنهان‌سازي قيمت Ask، Bid و اسپرد)

حسابهاي معاملاتي بروكر هات فاركس - ريبيت هات فاركس - انديكاتور اسپرد Bid و Ask در هات فاركس - بروكر hotforex - تلگرام hotforex - نماينده بروكر هات فاركس

نصب انديكاتور

فايل Bid-Ask-Spread.ex4 را داخل پوشه‌ي انديكاتورهاي MQL4 در پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4، كپي و منتقل كنيد (انديكاتور اسپرد Bid و Ask در هات فاركس).

اندیکاتور spread

نگارستان، حسين ، همكارطرح , رامين، محمود ، همكارطرح , نصراله‌زاده‌ساروي، حسن ، همكارطرح , سعيدي، علي‌اصغر ، همكارطرح , زاهدي، آذين ، همكارطرح , حبيبي، فرشيد ، همكارطرح , محمودي، حميدرضا ، همكارطرح

يكي از روش هاي مناسب جهت تعيين سلامت وتاثير فعاليت هاي انساني بر كاهش كيفيت آب رودخانه ها ارزيابي آنها با استفاده از بيو انديكاتورها (ازجمله كلي فرم ) مي با شد. رودخانه هراز يكي از 3 رودخانه پرآب شمال كشور محسوب مي شود كه از دامنه هاي شمالي البرز مركزي منشأ ميگيرد و در مسير خود با عبور از مناطق كشاورزي و ازميان شهرها و روستاها انواع آلاينده ها را در خود جمع كرده و در نهايت به درياي خزر تخليه مي كند. به طور كلي بررسي كيفيت ميكروبي آبهاي سطحي و زيرزميني در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي مختلف و از جمله طرح احداث سد مخزني منگل از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين پروژه وضعيت برخي از عوامل ميكروبي(كلي فرم ها) و تخم برخي از انگل هاي كرمي (نماتودها) در رودخانه هرازكه شامل سيزده ايستگاه به ترتيب در سرخرود، كلوده، شهرك ايثارآمل، هلوم سر، سدمنگال ، كره سنگ، پل جلاو، نورود، كيلومتر ‮‭115‬ تهران ، لاريجان، آب اسك، لاسم، لار(پلور) است مورد بررسي قرار گرفت. جهت آناليز ميكروبي نمونه هاي آب با كشت بصورت سطحي‭(Spread Plate Method) ‬در محيط ‭Ecc ‬كروم آگار ‭(Ecc Chorome Agar) ‬به منظور بررسي تعداد كليفرهاي كل و كلي فرم هاي مدفوعي استفاده شد.آناليز انگلي در آزمايشگاه پژوهشكده اكولوژي درياي خزر انجام گرفت. نتايج مطالعه حاضر نشان داد بيشترين و كمترين ميانگين تعداد كل كلي فرم ها هاي آب سطحي به ترتيب متعلق به ايستگاه هاي سرخرود (‮‭9/4‬ ‭CFU/‬‮‭100‬‭ml) ‬و لاسم (‮‭4/2‬ ‭CFU/‬‮‭100‬‭ml) ‬بود. همچنين بيشترين ميزان كلي فرم مدفوعي در ايستگاه سرخرود (‮‭3/2‬ ‭CFU/ml) ‬و كمترين ميزان كلي فرم مدفوعي در ايستگاه لاسم (1‭/CFU/‬‮‭100‬‭ml‬1 ) بود. بيشترين و كمترين ميانگين تعداد كل كلي فرم ها هاي آبهاي زيرزميني به ترتيب متعلق به ايستگاه هاي آب اسك (4 ‭CFU/ ‬‮‭100‬‭ml) ‬و هلوم سر (‮‭9/1‬ ‭CFU/‬‮‭100‬‭ml) ‬بود. همچنين بيشترين و كمترين به ترتيب ميزان كلي فرم مدفوعي در ايستگاه آب اسك (‮‭7/1‬ ‭CFU/‬‮‭100‬‭ml) ‬و ايستگاه هلوم سر وكلوده و لاريجان (1‭/CFU/‬‮‭100‬‭ml‬2 ) بود. بيشترين و كمترين ميانگين لگاريتم تعداد كل كلي فرم ها هاي پساب به ترتيب متعلق به ايستگاه هاي نوررود (‮‭1/3‬ ‭CFU/‬‮‭100‬‭ml) ‬و ايستگاه شهرك ايثار آمل (‮‭2/2‬ ‭CFU/‬‮‭100‬‭ml) ‬بود. همچنين بيشترين و كمترين به ترتيب ميزان كلي فرم مدفوعي در ايستگاه ايستگاه نوررود (‮‭6/1‬ ‭CFU/‬‮‭100‬‭ml) ‬و شهرك ايثار آمل، كيلومتر ‮‭115‬ تهران (1‭/CFU/‬‮‭100‬‭ml‬2) بود. دربررسي آلودگي تخم وانگل نماتود پساب رودخانه هراز به ترتيب بيشترين وكمترين ميانگين سالانه تعداد تخم كرمهاي نماتود در ايستگاههاي مورد مطالعه از‮‭30‬ عدد در ايستگاه نوررود تا ‮‭124‬ عدد در ايستگاه شهرك ايثار آمل نوسان داشت. اين مطالعه نشان داد كه كيفيت آب رودخانه هراز در سطح پايين است و جهت مصارف انساني مناسب نبوده است.

Indicator of bacteria such total coliforms and fecal coliforms are one of the most important environmental factors that effect on water quality. Haraz river is one of three rivers in north of country and it originate from central Alborz. Overall, discharge of unborn sewage, agriculture pesticides, seasonal raining was caused decreasing of quality of the river. Therefore, quality and quantity of the grandwater, surface water and sewage in different zone of this river such اندیکاتور spread Mangol dam is necessary. In this study, total coliforms and fecal coliforms and nematode ovary in 13 stations of Haraz including Sorkhrood, Klodeh, Amol Esar Town, Helomsar, Mangol dam, Karesang, Jalav bridge, Norroud, Tehran 115, Larijan, Abeask, Lasem, Lar (pleur) were surveyed. ECC Chrome agar was used for counting and isolation of coliforms groups and nematode ovary counting was done as formal ether sedimentation method. The results showed that maximum and minimum of total coliforms in surface water was observed in Sorkhrood (9.4 CFU/100ml) and Lasem (4.2CFU/100ml) and also maximum and minimum of fecal coliforms in Sorkhrood (3/2 CFU / ml) and Lasem (1/1CFU/100ml) respectively. Maximum and minimum of these bacteria in ground water were Abeask (4 CFU /100ml) and Helomsar (9/1 CFU/100ml) (for total coliforms) and Abeask (7/1 CFU/100ml) and Helomsar, Klodeh and Larijan (2/1 CFU/100ml) (for fecal coliforms) respectively. Maximum and minimum of total and fecal coliforms in sewage were Norroud (1/3 CFU/100ml) and Amole Esar Town (2/2 CFU/100ml) (for total coliforms) and Norroud (6/1 CFU/100ml) and Amole Esar Town and Tehran 115 (2/1 CFU/100ml) (for fecal coliforms) respectively. Ovary of Nematode in sewage was 30 and 124 in Norroud and Amole Esar Town respectively. The conclusion of this study was showed that quality of Haraz is low level and not proper for drinking and swimming

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز Spread Hunter متاتریدر ۴ فارکس سایت mql5.com

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز Spread Hunter متاتریدر 4 فارکس سایت mql5.com

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 مبانی تجارت را گسترش دهید اصل اساسی تجارت گسترده (معامله جفتی) این است که ابتدا دو دارایی (که می توانند سهام ، شاخص ها ، کالاها باشند) که یک همبستگی تاریخی خوب را نشان می دهند ، شناسایی کنید. با وجود همبستگی بلند مدت خوب ، گاهی اوقات این قیمت گذاری در دارایی A نسبت به دارایی B نسبتاً ارزان یا گران است. این می تواند اخبار خاصی باشد یا فقط برخی از فشارهای خرید یا فروش در یکی از دارایی ها باعث قیمت A و B شود واگرا شدن

وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید.

این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت اندیکاتور spread رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

Spread Hunter

مبانی تجارت را گسترش دهید
اصل اساسی تجارت گسترده (معامله جفتی) این است که ابتدا دو دارایی (که می توانند سهام ، شاخص ها ، کالاها باشند) شناسایی شوند که همبستگی تاریخی خوبی را نشان می دهند. با وجود همبستگی بلند مدت خوب ، گاهی اوقات این قیمت گذاری در دارایی A نسبت به دارایی B نسبتاً ارزان یا گران است. این می تواند اخبار خاصی باشد یا فقط برخی از فشارهای خرید یا فروش در یکی از دارایی ها باعث قیمت A و B شود واگرا شدن

رایج ترین استراتژی مورد معامله “بازگشت به معنی” است که بر این فرض متکی است که قیمتهای دو دارایی در نهایت به میانگین خود اندیکاتور spread باز می گردند و همچنان از همبستگی خوب تاریخی ثابت شده پیروی می کنند.

بنابراین ، اگر دارایی A نسبت به دارایی B بسیار ارزان شود ، ما یک موقعیت طولانی در A وارد می کنیم و در همان زمان یک موقعیت کوتاه به همان اندازه در B ایجاد می کنیم. در نتیجه ، اگر دارایی A نسبت به دارایی B بسیار گران شود ، ما یک موقعیت کوتاه در دارایی A و موقعیت طولانی در B. ما در حال حاضر یک موقعیت به اصطلاح hedged داریم و مهم نیست که بازار عمومی صعودی ، نزولی یا پهلو شود. برای ما تنها نکته مهم این است که دارایی A نسبتاً بهتر از B توسعه می یابد. بنابراین ، حتی اگر ارزش هر دو تا زمانی که B ارزش بیشتری نسبت به A از دست می دهد کاهش یابد ، لطفاً توجه داشته باشید که اندیکاتور spread با موقعیت یکسان ، من به ارزش پول یکسان در هر دو طرف بنابراین ، اگر برای مثال دارایی A 10 000 USD دارید ، باید یک موقعیت کوتاه ۱۰ ۰۰۰ USD برای دارایی B را وارد کنید.

برای ارزیابی انحراف از میانگین ، شاخص از باند Bollinger استفاده می کند. هنگامی که گسترش خارج از باند است و سپس باز می گردد ، Spread Hunter سیگنال را ارسال می کند.

کیفیت سیگنال بستگی به دوره بولینگر باند و ضریب انحراف آن مربوط به سابقه و همبستگی دو دارایی دارد.

اکنون ، SPREAD HUNTER همه اینها را به صورت خودکار ایجاد می کند ، فقط باید دو دارایی را انتخاب کنید ، و SPREAD HUNTER همه را به طور خودکار محاسبه می کند!

SPREAD HUNTER به شما نشان می دهد که بهترین تنظیمات نشان داده شده برای دوره (تنظیم DaysBack) ، هر روز مجددا محاسبه می شود.

مولفه های
SubSymbol – نماد دوم ، اولین دارایی روی نمودار است.
DaysBack – تعداد روزهایی که Spread Hunter برای نشان دادن گسترش استفاده می کند.
MinProfPercent – فیلتر سود ، اگر سود بالقوه کمتر از این سطح باشد ، Spread Hunter سیگنال را نشان نمی دهد.
AutoBBPeriod – در صورت صحت ، دوره بولینگر باند به طور خودکار محاسبه می شود.
BBPeriod – دوره دستی بولینگر باند اگر AutoBBPeriod = false باشد.
AutoKstd – در صورت صحت ، انحراف استاندارد باند Bollinger بطور خودکار محاسبه می شود.
Kstd – انحراف استاندارد دستی ، اگر AutoKstd = false باشد.
ریسک – اگر> 0 باشد ، Spread Hunter اندازه دارایی ها را بر اساس درصد درصد موجودی حساب محاسبه می کند.
R_R_Ratio – نسبت پاداش خطر عمل.
Invested_Money – پولی که می خواهید در صورت ریسک = ۰ سرمایه گذاری کنید.
Alert_ – اگر درست باشد ، Spread Hunter هنگام رسیدن سیگنال ، یک هشدار پنجره را نشان می دهد.
SendMail_ – در صورت صحت ، Spread Hunter با رسیدن سیگنال یک ایمیل ارسال می کند.

Spread Trading Basics

The basic principle of Spread trading (Pair Trading) is to first identify two assets (they can be stocks, indices, commodities) that show a good historic correlation. Despite a good long-term correlation, sometimes this pricing makes on Asset A to be relatively cheap or expensive compared to Asset B. It can be certain news or just some buying or selling pressure in one of the assets causing the prices of A and B to diverge.

The most commonly traded strategy is “Revert to mean” which relies on the presumption that the prices of the two assets eventually will converge back to their mean and continue to follow the established historical good correlation.

So, if Asset A becomes too cheap relative to Asset B, we enter a long position in A and at the same time we establish an equally sized short position in اندیکاتور spread B. Consequently, if Asset A becomes too expensive relative to Asset B we enter a short position in Asset A and a long position in B. We now have a so-called hedged position, and it does not matter if the general market goes up, down or sideways. For us the only important thing is that asset A develops relatively better than B. So, even if both drop in value that is ok as long as B looses more in value than A. Please note that with equally sized position, I refer to the same money value on both sides. So, if you for instance are long 10 000 USD Asset A you should enter an equally sized 10 000 USD short position for Asset B.

To evaluate the deviation from the mean, the indicator uses the Bollinger Band. When the spread is out of the band and then reverts, Spread Hunter sends the signal.

The quality of the signal depends on the period of Bollinger Band and its deviation factor related to the history and correlation of the two assets.

Now, SPREAD HUNTER makes all this AUTOMATICALLY, you only must choose the two assets, and SPREAD HUNTER will calculate ALL AUTOMATICALLY!

SPREAD HUNTER shows you the backtest of best settings found by the indicator for the period (DaysBack setting) and recalculates it every day.

موضوع: اندیکاتورهای پلتفرم سی تریدر(Ctrader)


تاریخ عضویت Jan 2019 نوشته ها 1,161 تشکر 12,037 121,134 بار در 1,309 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 2525 پست برچسب زده شده در 23 تاپیک

اندیکاتورهای پلتفرم سی تریدر(Ctrader)

سلام وقت بخیر
این تاپیک به پیشنهاد یکی از دوستانتون باز شده به منظور قرار گرفتن اندیکاتور spread اندیکاتورهای مربوط به پلتفرم سی تریدر
لطفا تنها پست هایی در این تاپیک قرار بگیرد که شامل اندیکاتور و توضیحات اون برای پلتفرم سی تریدر است
از زدن پست های متفرقه و تشکر بصورت متنی خودداری فرمایید.
اندیکاتورهای مربوط به دوره (مانند امینو اف تی و . )در این تاپیک قرار نگیرد.
در صورت مشاهده قرار گرفتن اندیکاتورهای اختصاصی دوره دسترسی کاربر به انجمن و دوره بسته خواهد شد
با تشکر
امینو

100 کاربر برای این پست سودمند از amino عزیز تشکر کرده اند:


تاریخ عضویت Apr 2019 محل سکونت AcademyWave نوشته ها 615 تشکر 25,105 15,231 بار در 632 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 37 پست برچسب زده شده در 3 تاپیک

Moving Average With Median Price Option

سلامت و شاد و پیروز باشیم .

70 کاربر برای این پست سودمند از AMIR_ELTON عزیز تشکر کرده اند:


تاریخ عضویت Sep 2020 نوشته ها 1,881 تشکر 33,880 23,120 بار در 1,940 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 170 پست برچسب زده شده در 3 تاپیک

اندیکاتور AW Spread

اندیکاتور AW Spread
نمایش اسپرد روی چارت با قابلیت تنظیم رنگ، اندازه فونت ، محل قرارگیری در جارت ، فاصله از گوشه ها
برای استفاده از رنگها میتونید از سایت زیر استفاده کنید و نام رنگ رو پیدا کنید.

63 کاربر برای این پست سودمند از khoshroomahdi عزیز تشکر کرده اند:


تاریخ عضویت Sep 2020 نوشته ها 1,881 تشکر 33,880 23,120 بار در 1,940 پست از ایشان تشکر شده است یاد شده در 170 پست برچسب زده شده در 3 تاپیک

اندیکاتور AW Multi Data

اندیکاتور زیر نام جفت ارز، تایم فریم ، میزان سود روزانه، میزان درصد سود روزانه و اسپرد برحسب پیپ روی چارت میندازه.
برای این اندیکاتور میتونید اندازه فونت، رنگ فونت ، محل قرارگیری در چارت، فاصله از کناره های چارت، میزان شفافیت رنگ نوشته(1-0.1) و تراز متن ( چپ چین ، راست چین،. ) رو انتخاب کنید.
کد اندیکاتور داخل خود فایل هست. و کد هم به صورت جداگانه قرار میدم.
دوستان اگر ایرادی در اندیکاتور چه از لحاظ محاسباتی چه از لحاظ متنی دیدی حتما بگید که اصلاح بشه
ایراد: در حال حاضر اندیکاتور فقط بر اساس تایم زون utc*کار می کنه و اگر تایم زونتون رو عوض کردید ممکنه د رمحاسبه سود به علت اختلاف زمانی درست نباشد. به زودی برطرف میشه

راه حل موقت اول: تایم زون نرم افزار رو UTC* بزارید تا به مشکل نخورید.

ایراد دوم: اگر هیستوری خالی باشه هیچی نشون نمیده و بعد از بستن اولین معامله راه میفته.( این مشکل حل شد دوباره دانلود کنید)
ایرادات به زودی برطرف میشه .

بروزرسانی : 1401/04/16
برای نسخه های جدید سی تریدر اپدیت شد.
دانلود اندیکاتور

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از اندیکاتور spread فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

اندیکاتور " پی سی ام بروکرز Spread exporter "

  • تاریخ عضویت: Jan 2014
  • نوشته ها: 2769

دانلود: اندیکاتور " پی سی ام بروکرز Spread exporter "

قصد دارم در این پست اندیکاتور پیشرفته نمایش اسپرد بر روی چارت را معرفی کنم.

ابتدا میتوانید این اندیکاتور را از لینک زیر دانلود نمائید:

http://pcmsoftech.com/tools/PCM-Indicators-v4.zip

آموزش نصب:

1 – متاتریدر 4 را باز کنید و از منوی " file " گزینه " open data folder " را انتخاب میکنیم.
2 – سپس در پنجره باز شده پوشه " MQL4 " را باز میکنیم.
3 - فایل اندیکاتور را در پوشه " INDICATORS " کپی میکنیم سپس یک بار کلا متاتریدر را می بندیم و مجددا باز میکنیم.
این نکته بسیار مهم است که پس از کپی کردن فایل یا فایهای مورد نظر در پوشه های مربوطه حتما یک بار متاتریدر بسته و دوباره باز شود. در غیر اینصورت اندیکاتور یا اکسپرت در متاتریدر فعال نخواهد شد.
4- اندیکاتور را از پنجره NAVIGATOR متاتریدر و یا از منوی Insert/Indicator/custom/pcmbrokers spread exporter فعال میکنیم.

آموزش استفاده:
الف – ابتدا طبق آموزش قبلی گزینه " NAVIGATOR " را انتخاب کرده و سپس شاخه " INDICATOR " را باز میکنیم. حال روی اندیکاتور " PCMBROKERS SPREAD EXPORTER " دبل کلیک میکنیم تا باز شود.
ب – اکنون به ترتیب شماره هایی که در تصویر زیر بر روی عکس اندیکاتور spread پنجره اندیکاتور قرار داده ام تنظیمات مورد نظر را روی اندیکاتور مربوطه مرور می کنیم.

1 – اگر این گزینه ON باشد میزان اسپرد ها را روی چارت نمایش میدهد و اگر OFF باشد هیچ اسپردی روی چارت نمایش نمیدهد.
نکته مهم : فقط و فقط اسپرد جفت ارزهایی روی چارت نمایش داده میشوند که در پنجره مارکت واچ باز هستند.
2 – اگر این گزینه TRUE باشد به صورت خودکار هر دیتایی که از سرور برای جفت ارزی دریافت کند بلافاصله اسپرد را آپدیت شده نمایش میدهد ولی اگر FALS باشد فقط اسپردی را نمایش میدهد که درزمان اجرا کردن اندیکاتور وجود داشته و دیگر به روز نخواهد شد و ثابت به همان اندازه اسپرد اول باقی خواهد ماند.
3 – اگر این گزینه روشن باشد اسپرد ها به صورت اعشار نمایش داده میشوند واگر خاموش باشد به صورت اعداد 2 رقمی، که صحیح آن به صورت اعداد اعشار می باشد.
4 – اگر این گزینه روشن باشد تمام آن چیزی را که بر روی چارت نمایش میدهد، در یک فایل اکسل ذخیره می نماید. درغیر این صورت هیچ چیزی در فایل اکسل ذخیره نمیکند.
مسیر فایل به ترتیب ذیل می باشد :
FILE>>OPEN DATA FOLDER>>MQL4>> FILE
5 – در این فیلد هر اسمی را که در نظر داشته باشید میتوانید برای فایل ذخیره سازی انتخاب و ثبت نمایید.
6 – در این فایل میتوانید فرمت ذخیره اطلاعات را مشخص کنید که برای اطلاعات دیتای متاتریدر 4 بیشتر CSV استفاده میشود. چون با این فرمت قابل اینپورت در برنامه های مرتبط می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا