تجارت باینری آپشن

تکنیکهای مدیریت سرمایه

تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهبود کیفیت یکی از فاکتورهای مهم بقای شرکت‌ها در دنیای کنونی است، بنابراین شرکت‌ها از مدیریت کیفیت جامع، برای رسیدن به سطح بالایی از کیفیت بهره می‌برند. همچنین، دارایی‌های نامشهود به ویژه سرمایة فکری شرکت‌ها، نقش کلیدی در دستیابی به برتری رقابتی پایدار ایفا می‌نمایند که می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های کیفیتی و به کارگیری آن‌ها به این مهم دست یابند. از این رو پژوهش حاضر تأثیر سرمایة فکری را بر مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعة آماری پژوهش شامل شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار می‌باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج تحلیل آماری بیانگر این است که بین سرمایة فکری و گرایش به بهبود مستمر رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین سرمایة فکری بر استفاده از تکنیک‌های مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های مورد مطالعه تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

 • مدیریت کیفیت جامع
 • سرمایة فکری
 • ضریب ارزش افزوده فکری

عنوان مقاله [English]

The Impact of Intellectual Capital on Total Quality Management in Tehran Stock Market

نویسندگان [English]

 • Zahra Dianati Dilami 1
 • Ahmad Reza Shakour 2
 • Hamid Zare Hosseinabadi 3

Abstract
Improving the quality تکنیکهای مدیریت سرمایه of business in today's world is one of the important factors. Companies use Total Quality management to achieve a high level of quality. Intangible assets, particularly, intellectual capital of companies, play a key role in achieving a sustainable competitive advantage. The present study examined the effect of intellectual capital on total quality management. The study sample included companies in Tehran Stock Exchange. Data were analyzed by SPSS software. Statistical analysis indicated a positive relationship between intellectual capital and tendency for continuous improvement. Also, intellectual capital affects the use of quality management techniques.

تکنیکهای مدیریت سرمایه

در زندگی روزمره و در زمینه معاملاتی، “مدیریت پول” در بخش بزرگی از تصمیمات نقش مهمی ایفا می کند. به عنوان یک اصطلاح، مدیریت پول به عنوان فرآیند دانستن جایی که پول می رود، چگونه مصرف می شود و برنامه ای به خوبی ساخته شده برای تسهیل یک پایان خاص تعریف می شود. این که آیا یک خرید غذا در یک فروشگاه مواد غذایی یا فعالیت کردن در بازار سهام ، نیاز به اجرای یک استراتژی مدیریت پول قوی دارد که این کار بخش مهمی از تحقق یک نتیجه مطلوب است.

شناسایی خطر و انتخاب استراتژی مدیریت پول مناسب

در بازارهای مالی، ریسک ناشی از خطر شرکت در بازار، از دست دادن سرمایه است. اهرم های اعمالی، سودآوری بالقوه و هزینه تجارت، همه عوامل است که به خطر در شرایط خاص تجاری کمک می کند. معامله در حاشیه می تواند منجر به زیان هایی شود که بیش از مبلغ سپرده شده است.

اصول مدیریت پول خطری را معرفی می کند که از منظر معامله گر به روش متداول معامله و سرمایه تجاری می پردازند. مهم است که به یاد داشته باشید که نتیجه یک معامله خاص به متغیرهای بسیاری وابسته است و تا پایان آن،دارای عدم اطمینان است. در هر معامله، عنصر ریسک بسیار واقعی است و هیچ کس نمی تواند سرمایه را در برابر ضرر تضمین کند. از طریق استفاده از یک استراتژی مدیریت پولی خوب ، می توان خطرات را کاهش داد، اما این خطر هیچگاه ریشه کن نمی شود.

انتخاب یک استراتژی مدیریت پولی جامع برای معاملات می تواند یک تلاش سخت و چالش انگیز باشد. استراتژی ها به شدت متفاوت هستند و وابسته به سیستم یا روش معامله هستند، با این وجود، صرف نظر از شرایطی که در معرض معاملات قرار دارد، استراتژی مدیریت پول باید به طور واضح به سوالات زیر پاسخ دهد:

 • چه مقدار از حساب معاملاتی مجازاست برای یک معامله خاص اختصاص داده شود؟
 • در صورت از ضرر، چقدر سرمایه برای ادامه فعالیت های معاملاتی در دسترس است؟
 • چه درجه ای از اهرم برای تجارت خاص استفاده می شود؟

هر کدام از این سه سؤال، به بیان هدف اصلی یک استراتژی مدیریت پولی جامع میپردازند: استفاده از سرمایه موجود به نحو کارآمد، افزایش طول عمر در بازار در همین حال که موجب به حداقل رساندن ریسک سرمایه باشد. یک راهبرد مدیریت مؤثر پول، حفظ یکپارچگی روش متداول معامله را حفظ می کند و عمل معاملاتی را بهترین فرصت ممکن برای موفقیت می کند.

اهرم معاملاتی یک شمشیر دو لبه است زیرا می تواند سود و زیان را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

استراتژی های پایه مدیریت پول

همانطور که گفته شده است “هیچ چیز جدیدی در زیر آفتاب وجود ندارد”. این زمانی که در تلاش برای به حداکثر رساندن بازده در یک سیستم معاملاتی از طریق اجرای یک استراتژی مدیریت پولی است قطعا دقیق است. استراتژی ها از تهاجمی به منفعل بسته به تمرکز اولیه رویکرد است. استراتژی های تهاجمی اغلب با استفاده از سود عظیم دوره ای، اهرم بیشتری را به کار می گیرند و استراتژی های منفعل طبیعت محافظه کارانه دارند، زیرا حفظ سرمایه در آنها هدف اصلی است.

ایده ها و دستورالعمل های مختلف با مدیریت پول احتیاطی همراه است. یکی از این مفاهیم، مفهوم معامله مداوم با استفاده از یک ریسک مثبت نسبت به سود است. ریسک نسبت به سود (R: R) مقدار سرمایه ای است که در ابتدا نسبت به سود بالقوه تجارت موفقیت آمیز ریسک می شود.

انتخاب معامله با سود (reward) بیشتر یا برابر با ریسک، یک عمل معمول در بین معامله گران فعال است. با افزایش ریسک بیشتر از سود، برای حفظ سودآوری، میزان بالاتر از معاملات موفق ضروری است. برعکس، اگر بازده بالقوه در یک معامله موفق چندین برابر ریسک اولیه باشد، یک معامله گر به نرخ بالای معاملات موفق نیازی ندارد.

مديريت مناسب پول، انجام يک کار کوچک نيست و همچنان يکي از بزرگترين چالش هايي است که يک بازرگان يا سرمايه گذار فعال با آن مواجه است. با این حال، از طریق توسعه اهداف واقع بینانه و استفاده از مفاهیمی نظیر ریسک مثبت و سود ، طیف گسترده ای از استراتژی ها می تواند موثر باشد.

در مقالات بعدی ما چند روش مدیریت سرمایه معروف را به شما معرفی خواهیم کرد..

بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از نظام‌های هوشمند برای شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران*

مقدمه: مدیریت بهینه سرمایه در گردش به عنوان یک منبع مالی کم‌هزینه نقش ویژه‌ای در افزایش اثربخشی و کاهش هزینه‌ها دارد. هدف این پژوهش بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش در صنعت دارو با استفاده از نظام‌های هوشمند است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ روش، تحلیلی-ریاضی و از لحاظ هدف کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 24 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1388 است. رفتار متغیر‌های مستقل و وابسته‌ پژوهش با استفاده از شبکه عصبی پایه شعاعی الگوسازی و مقادیر بهینه متغیر‌های مستقل با جست‌وجوی فراگیر تمام دامنه حاصل شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در صنعت دارو، بهینه دوره گردش حساب‌های دریافتنی کمینه 10 روز و بیشینه 45 روز است، بهینه دوره گردش حساب‌های پرداختنی بین 40 و 54 روز و بهینه دوره گردش موجودی مواد و کالا در ازای سودآوری بهینه در بازه 252 و 273 روز است.
نتیجه‌گیری: مقادیر بهینه دوره گردش حساب‌های دریافتنی نشان می‌دهد که برای رسیدن به بهترین سودآوری در صنعت دارو، فروش‌های نسیه باید در دوره‌های کوتاه‌مدت (حداکثر 45 روزه) وصول شود و فروش‌های اعتباری برای جذب مشتری روش مناسبی است. خرید از فروشندگان مواد اولیه باید به روش اعتباری باشد تا از خروج زود هنگام منابع جلوگیری شود اما دوره‌ پرداخت‌ نباید از 54 روز تجاوز کند. دوره‌ پرداخت درازمدت‌ باعث خواهد شد که تهیه‌کنندگان مواد اولیه از ادامه فعالیت با شرکت خودداری کنند. هم‌چنین، موجودی مواد و کالا باید به طور میانگین کمینه هر 252 روز و بیشینه هر 273 روز گردش داشته باشد. بنابراین، به مدیران پیشنهاد می‌شود که در مدیریت سرمایه در گردش و تنظیم بودجه، مقادیر بهینه بدست آمده در این پژوهش را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

 • جست‌وجوی فراگیر
 • سرمایه ‌درگردش
 • سود و زیان عملیاتی
 • شبکه عصبی پایه شعاعی

عنوان مقاله [English]

Optimizing Working Capital Management via Intelligent Systems for the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • S. H. Ashrafie Shahri 1
 • M. Vadiie 2
 • S. Samaei Rahni 3

Introduction: Optimizing working capital management has a significant role in increasing the effectiveness and reducing costs as a low-cost fund. The purpose of this research is to optimize working capital management in the pharmaceutical industry by using intelligent systems.
Method: The method of this research is analytical-mathematical, and in terms of purpose, it is an applied research. The sample of the research includes 24 pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2009-2014. The behavior of dependent and independent variables was modelized with Radial Basis Function Neural Network and then the optimal values of independent variables were reached through Advance Source Searching within a top-level domain.
Results: The results of the research indicate that in the pharmaceutical industry, the minimum optimal receivable turnover period is 10 days and the maximum is 45 days. The optimal payable period is between 40 to 54 days, and the optimal inventory turnover period per optimal profitability is between 252 and 273 days.
Conclusion: The optimal values of receivable period indicate that in order to receive the best profitability in the pharmaceutical industry, credit sale must be received in short terms (maximum 45 day), and credit sale is a suitable way for attracting customers. Raw materials should be purchased from suppliers on credit in order to avoid the early exit of sources, but the payment period should not to be more than 54 days. Long payment period might make suppliers avoid working with company. Also, inventory should circulate on average between minimum 252 and maximum 273 days. Therefore, it is suggested to managers that in managing working capital and budgeting, consider the optimal values obtained in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Advance Source Searching
 • Working Capital
 • Operating Profit and Loss
 • Radial Basis Function Neural Network

مراجع

1 Jahankhani, A. and A. Parsayian (Translated) (2009). Fundamentals of Managerial Finance, 2 nd Volume, 13 th Edition, Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). [In Persian]

2 Rahnamaye Roodposhti, F. and A. Kiaei (2008). “Studying and Explaining the Working Capital Management Strategies in the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Knowledge and Research, Vol. 4, No. 13, pp. 6-13 and 66-70. [In Persian]

3 Amarjit, G.; Nahum, B.; and M. Neil (2010). “The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States”, Business and Economics Journal, Vol. 10, pp. 1-9.

4 Raheman, A. and M. Nasr (2007). “Working Capital Management and Profitability Case of Pakistan Firms”, International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No. 1, pp. 279-300.

5 Yousefzadeh, N. and Z. Aazami (2015). “Investigating the Effect of Working Capital Management on Firm Profitability in the Different Business Cycles”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 6, No. 23, pp. 147-171. [In Persian].

6 Abbasi, E.; Ahmadi, S. H.; and E. Heydari (2013). “Ranking the Pharmaceutical Companies by Integrative Multi-Standard Decision-Making Approach and Genetic Algorithm”,Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 57-77. [In Persian]

7 Mohammadi, A. and H. Dastyar (2013). “Evaluating the Efficiency of Pharmaceutical Companies and their Ranking via Data Envelopement Window Analysis”,Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 3, pp. 23-39. [In Persian]

8 Schilling, G. (1996). “Working Capitals Role in Maintaining Corporate Liquidity”, TMA Journal, Vol. 6, No. 5, pp. 4-8.

9 Samaei Rahni, S.; Vadeei, M.; and M. Naghibi-Sistani (2014). “Investigation of the Relationship between Working Capital Management and Profitability by ANFIS”, International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, Vol. 3, No. 7, pp. 190-202.

10 Bardia, S. C. (1988). Working Capital Management, 1 st Edition, United Kingdom: Pointer Publisher.

11 Bardia, S. C. (2001). “Liquidity of Working Capital: An Overview of Five Indian Petrochemical Companies”, Economic Administration Review, Vol. 1, No. 2, pp. 151-158.

12 Khan, M. F. and R. J. Parra (2003). Financing Large Projects: Using Project Finance Techniques and Practises, 1 st Edition, United States: Prentice-Hall Publisher.

13 Vishnani, P. S. and K. S. Bhupesh (2007). “Impact of Working Capital Management Policies on Corporate Performance-An Empirical Study”, Global Business Review, Vol. 8, No. 2, pp. 267-287.

14 Long, M. S.; Malitz, I. B.; and S. A. Ravid (1993). “Product Risk, Quality Guarantees, and Product Marketability”, Financial Management, Vol. 22, No. 4, pp. 117-127.

15 Mohammadi, M. (2009). “The Effect of Working Capital Management on Profitability of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Industrial Strategic Management, Vol. 6, No. 14, pp. 80-91. [In Persian]

16 Koumanakos, D. P. (2008). “The Effect of Inventory Management on Firm Performance”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 57, No. 5, pp. 335-369.

17 Lazaridis, I. and D. Tryfonidis (2006). “Relationship between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange”, Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 19, No. 1, pp. 26-35.

18 Lashkari Darbandi, M. (2010). “Investigating the Effect of Working Capital Management on Profitability of Companies”, M. A. Thesis in Accounting, Mazandaran University. [In Persian]

19 Deloof, M. (2003). “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 30, Nos. 3 and 4, pp. 573-588.

20 Yaghoobnezhad, A.; Vakilifard, H.; and A. Babaie (2010). “The Relationship between Working Capital Management and Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal ManagementSystem, Vol. 1, No. 2, pp. 117-137. [In Persian]

21 Menhaj, M. (2008). Fundamentals of Neural Networks: Computational Intelligence, 5 th Edition, Tehran: Amirkabir University of Technology. [In Persian]

22 Bot Shekan, M. (2000). “Predicting the Stock Price by Fuzzy Neural Network and Its Comparing with Prediction Linear Models”, M. A. Thesis in Business Management, Tehran University. [In Persian]

23 Kalate Rahmani, R. and M. Chahardeh Cheriki (2010). “Artificial Intelligence and It’s Application in Accounting and Finance”, Iranian Journal of Certified Accountants, No. 8, pp. 135-140. [In Persian]

24 Boghozian, A. and E. Nasr Abadi (2006). “Predicting the Consumption of Oil Products: Comparing the Equations of Econometric System with Neural Network”, Energy Economics Review, Vol. 3, No.10, pp. 47-67. [In Persian].

26 Zamani, Sh. (2012). “Evaluating the Prediction Power of Different Structures of Neural Networks in order to Predict the Credit Risk of Bank Customers (A Case Study: Khorasan Razavi Bank Saderat)”, M. A. Thesis in Accounting,University of Sistan and Baluchestan, Zahedan. [In Persian]

27 Fatipour Jalilian, A. and M. Najba (Translated) (2010). Neural Networks in SPSS, 1 st Edition, Tehran: Kian Publications. [In Persian]

28 Taghizadeh Mehrjardi, R.; Sarmadian, F.; Savaghebi, Gh.; Omid, M.; Toomanian, N.; Rousta, M.; and M. Rahimian (2013). “Comparing Neuro-Fuzzy Methods, Genetic Algorithm, Artificial Neural Network and Multiple–standard Regression for Predicting Soil Salinity (A Case Study: Ardakan City)”, Iranian Journal of Range & Watershed Management, Vol. 66, No. 2, pp. 207-222. [In Persian]

29 Amiri Nezamoddin, M. and M. Pourkazemi (Translated) (2012). Linear and Nonlinear Programming, 3 rd Edition, Tehran: Sharif University of Technology Publications. [In Persian]

30 Blum, C. and A. Roli (2008). “Hybrid Metaheuristics: An Introduction”, Studies in Computational Intelligence, No.114, pp. 1-30.

31 Romejn, H. E. and R. L. Smith (1994). “Simulated Annealing for Constrained Global Optimization”, Journal of Global Optimization, Vol. 5, No. 2, pp. 101-126.

32 Zhang, W.; Cao, Q.; and M. J. Schniederijans (2004). “Neural Network Earnings Per Share Forecasting Models: A Comparative Analysis of Alternative Methods”, Decision Sciences, Vol. 35, No. 2, pp. 205-237.

33 Falope, O. and O. Ajilore (تکنیکهای مدیریت سرمایه 2009). “Working Capital Management and Corporate Profitability: Evidence from Panel Data Analysis of Selected Quoted Companies in Nigeria”, Research Journal of Business Management, Vol. 3, No. 3, pp. 73-84.

34 Gill, A.; Bigger, N.; and N. Mathur (2010). “The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States”, Business and Economics Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 2-9.

35 Abuzayed, B. (2012). “Working Capital Management and Firms Performance in Emerging Markets: The Case of Jordan”, International Journal of Managerial Finance, Vol. 8, No. 2, pp. 155-179.

36 Marttonen, S.; Monto, S.; and T. Karri (2013). “Profitable Working Capital Management in Industrial Maintenance Companies”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 19, No. 4, pp. 429-446.

37 Mun, S. G. and S. Jang (2015). “Working Capital, Cash Holding, and Profitability of Restaurant Firms”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 48, pp. 1-11.

38 Nihat, A.; Ettore, C.; and P. Dimitris (2015). “Is Working Capital Management Value-Enhancing? Evidence from Firm Performance and Investments”, Journal of Corporate Finance, Vol. 30, No. 3, pp. 98-113.

39 Farrah, W. K.; Noredi, A. M.; and C. Othman (2016). “Working Capital Management Efficiency: A Study on the Small Medium Enterprise in Malaysia”, Procedia Economics and Finance, Vol. 35, pp. 297-303.

40 Setayesh, M.; Kazemnezhad, M.; and M. Zolfaghari (2009). “Investigating the Effect of Working Capital Management on Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Empirical Studies in Financial Accounting, Vol. 6, No. 23, pp. 43-65. [In Persian]

41 Safari, H. (2010). “Investigating the Relationship between Working Capital Management and Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, M. A. Thesis in Accounting, Shahid Beheshti University. [In Persian]

42 Yahyazadehfar, M.; Shams, Sh.; and H. Rezaie (2014). “Investigating the Relationship between Working Capital Management and Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal ofAccounting and Auditing Studies, No. 12, pp. 18-29. [In Persian]

43 Ghanbari, M.; Darvish Narenj Ben, Gh.; and H. Naderi (2015). “Investigating the Effect of Working Capital Management on Operational Ability Based on the Theory of Constraints”, The 2 nd International Conference on Modern Research's in Management, Economics and Accounting, December 15 th , Kuala Lumpur. [In Persian]

44 Farman Ara, O.; Aref Nezhad, M.; and M. Jafari (2016). “The Effect of Working Capital Management and Financial Leverage on Profitability of Some Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Financial and Economic Development, Vol. 10, No. 34, pp. 167-187. [In Persian]

45 Mehregan, M. (2009). Operational Research, Linear Programming, and Its Applications, 4 th Edition, Tehran: Ketabedaneshgahi Publications. [In Persian]

46 Rajabi, A. (2012). “Goal Programming: An Effective Approach for Budgeting and Optimal Financial Resource Allocation (Case Study: Budget Allocation in the Ministry of Health and Medical Education)”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 2 and 3, pp. 1-16. [In Persian]

47 Nabi Zadeh Valo Kalaie, H. (2014). “Investigating the Interactive Effect of Inflation and Tax on Value Added in Iran's Economics”, Economic Journal, Vol. 14, Nos. 5 and 6, pp. 85-116. [In Persian]

فیلم آموزش مدیریت سرمایه در بازار های جهانی از رضا خانتاراج

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه چیست؟: مدیریت سرمایه مفهومی است که منجر به حفظ سرمایه شما می­شود و مهمترین مهارت در معامله گری می­باشد. در این مقاله نشان می‌دهیم که مدیریت سرمایه اهمیت فراوانی در کاهش ضرر و زیان دارد و منجر به جلوگیری از کاهش سرمایه شما می شود.

مدیریت سرمایه که همچنین مدیریت ریسک نامیده می شود، مفهومی کلیدی است که باید از آن استفاده کنید و تمرکز اصلی خود را بر روی آن بگذارید. این مفهوم به ما کمک می‌کند تا ضرر و زیان در بازار نزولی را کاهش دهیم.اصل اساسی در مدیریت سرمایه این است که فقط باید بخش کوچکی از کل سرمایه خود را برروی یک معامله بخصوص سرمایه گذاری تکنیکهای مدیریت سرمایه کنیم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه ای تمایل ندارند که بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از کل حساب معاملاتی خود را در یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنند. با این کار ریسک به شدت کاهش می یابد چون درصد زیادی از سرمایه خود را حفظ کرده ایم.

یک درصد ریسک برای هر معامله به این معنی است که اگر در ۲۰ معامله ضرر کنیم، آنگاه بیشتر از۸۰ درصد از سرمایه اولیه را سود می کنیم. اما اگر برای هر معامله ۵ درصد ریسک کنیم و در ۲۰ معامله با زیان مواجه شویم، آنگاه کمتر از ۴۰ درصد از کل سرمایه اولیه باقی می ماند.

مدیریت سرمایه امری کاملا خصوصی میباشد و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی نیازمند است . اینکه او در چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست.

مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما خواهد شد. پس هر شخصی بایستی سرمایه خود را در جهت درست مدیریت نماید که با توجه به مدل‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.

فیلم آموزش مدیریت سرمایه در بازار های جهانی از رضا خانتاراج

در این مطلب قصد داریم ویدیوی آموزش مدیریت سرمایه در بازار فارکس از رضا خانتاراج را باز نشر کنیم .در این آموزش آقای رضا خانتاراج مثال های کاربردی مدیریت ریسک و سرمایه برای انواع حساب از نظر حجم بالانس زده اند. همچنین پیشنهاد میکنیم مطلب کتاب مدیریت سرمایه را نیز بخوانید.همچنین در این ویدیو با نحوه کار ماشین حساب سود مرکب فارکس (Forex Compounding Calculator ) آشنا میشوبد

با تاکتیک‌های مدیریت سرمایه در بورس با حداقل ریسک سرمایه‌گذاری کنید !

با تاکتیک‌های مدیریت سرمایه در بورس با حداقل ریسک سرمایه‌گذاری کنید !

هدف اصلی مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس را می‌توان حداقل ضرر و حداکثر سود عنوان کرد. به همین دلیل در بسیاری از منابع علمی به مدیریت سرمایه در بورس مدیریت ریسک در بورس نیز گفته می‌شود. از نظر اهمیت این مبحث باید گفت که با فراگرفتن این مهارت قادر خواهید بود که نرخ ریسک مشخصی را متقبل شوید و با توجه به ریسک مورد انتظار، به خرید و فروش سهم اقدام کنید.

فعالیت در بازار بورس ریسک بالایی به همراه خود دارد؛ اما آنچه که تضمین کننده‌ی سود سرمایه شماست قبل از هرچیز مدیریت تکنیکهای مدیریت سرمایه سرمایه در بورس است. شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که اصلا مدیریت سرمایه در بورس به چه معنی است؟ چه اهمیتی دارد و یا چطور می‌توان تکنیک‌های آن را فراگرفت؟ باید بگوییم که مدیریت سرمایه در بورس در واقع دانشی است که به شما مهارت سرمایه‌گذاری امن با حداقل ریسک و حداکثر بازدهی در این بازار سرمایه‌گذاری را خواهد آموخت.

بنابراین هدف اصلی مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس را می‌توان حداقل ضرر و حداکثر سود عنوان کرد. به همین دلیل در بسیاری از منابع علمی به مدیریت سرمایه در بورس مدیریت ریسک در بورس نیز گفته می‌شود. از نظر اهمیت این مبحث باید گفت که با فراگرفتن این مهارت قادر خواهید بود که نرخ ریسک مشخصی را متقبل شوید و با توجه به ریسک مورد انتظار، به خرید و فروش سهم اقدام کنید.

اهمیت مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس

بشر از ابتدای حیات برای رفع نیازهای خود به خرید و فروش می‌پرداخت، و این معاملات اصولا در بازار انجام می‌شد. بازارهای بورسی اما زمانی به وجود آمد که در اروپا بازرگانان تصمیم گرفتند سود و ضرر خود را با تجار دیگر شریک شوند. این روند موجب افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود بازار و افزایش معاملات مخصوصا برای فعالیت‌های بزرگتر اقتصادی شد.

اولین شرکت سهامی رسمی در سال 1353 میلادی و در روسیه شکل گرفت. سابقه‌ی فعالیت در بازار بورسی ایران چندان زیاد نیست و تاریخ تاسیس آن به سال 1346 بر می‌گردد اما در سال‌های اخیر روند صعودی مناسب آن پای بسیاری از سرمایه گذاران خرد و کلان را به آن باز کرده است. این بازار در ایران و در همه جای دنیا همیشه دستخوش فراز و نشیب‌های حاصل از حوادث سیاسی، طبیعی، اقتصادی و. بوده است. اما با این حال با مدیریت سرمایه در بورس می‌توان صحیح‌ترین استراتژی معاملاتی را تبیین نمود. از این رو می‌توان از ضرر و زیان‌های سنگین جلوگیری کرد و همچنین به مرور باعث افزایش سرمایه نیز شد. مدیریت سرمایه در بورس به عنوان یک دانش نیاز به فراگیری دارد. به طور کلی باید این اصل را در نظر داشته باشیم که خرید و فروش و فعالیت در بازار بورس همیشه با احتمالات سر و کار دارد.

از این رو هر تحلیل و هر تکنیکی که در مدیریت سرمایه‌ی خود به کار می‌گیرید ممکن است با درصدی از خطا روبرو باشد. در واقع پیش‌بینی سود و ضرر در معاملات بورسی هیچ قطعیتی ندارد. بازار بورسی می‌تواند برخلاف انتظار حتی بهترین تحلیلگران پیش رود، بنابراین ریسک جزء جدانشدنی معاملات در بازار بورس است. اما نکته‌ی مهم این است که مدیریت سرمایه در بورس می‌تواند این ریسک را به حداقل برساند. با روشن شدن اهمیت این مبحث در افزایش میزان سود معاملات این روزها توجهات بیشتری به آن جلب شده است. در ادامه مهمترین ارکان مربوط به مدیریت سرمایه در بورس را عنوان می‌کنیم.

مهمترین پارامترها در مدیریت سرمایه در بورس

در زیر ما مهمترین پارامترهای مدیریت سرمایه در بورس برای موفقیت هرچه بیشتر در این بازار مالی را آورده‌ایم:

1- تبیین استراتژی معاملاتی

داشتن استراتژی ورود به معامله به این معنی است که به طور دقیق نقطه ورود به یک معامله را مشخص کنید.

2- تبیین استراتژی حد ضرر اولیه

استراتژی حد ضرر اولیه در واقع به این معنی است که شما باید نقطه‌ای را به عنوان حد ضرر انتخاب کنید، تا با رسیدن قیمت سهم به آن نقطه از معامله خارج شوید. حتما لازم است که قبل از ورود به معامله حد ضرر مشخص شده باشد. زیرا این عمل از ضرر بیشتر در معامله جلوگیری می‌کند.

3- تعیین تکنیکهای مدیریت سرمایه حجم معاملات

در تعیین حجم معامله مشخص می‌شود که شما باید تا چه مبلغی خرید کنید. هیچگاه نباید تمامی سرمایه خود را در یک معامله صرف کنید. این اصل را حتی با کمترین میزان سرمایه نیز رعایت کنید.

4- برنامه‌ریزی برای معاملات به صورت چند قسمتی

برای برنامه‌ریزی معاملاتی به صورت چند قسمتی باید در نظر داشته باشید که در بازار بورس هیچگاه نباید همه‌ی سرمایه‌ی خود را در یک سهم صرف کنید. با هر میزان سرمایه‌ای که دارید برای خود یک سبد سهام تنظیم کنید تا اگر در یک سهم ضرر داشتید، با سودی که در سهم دیگر نصیب شما می‌شود حداقل اصل سرمایه حفظ شود.

5- تبیین استراتژی حد سود و خروج از معامله

تبیین استراتژی حد سود باید با توجه به تحلیل‌ها انجام شود. در این صورت با رسیدن به نقطه سود مورد نظر باید از معامله خارج شوید؛ زیرا بعد از آن نقطه احتمال ضرر وجود خواهد داشت و در نتیجه ریسک معامله افزایش پیدا می‌کند.

6- رعایت میزان سود به ضرر

استراتژی سود به ضرر به شما خواهد گفت که شما با چه میزان ریسکی می‌توانید یک نماد را خریداری کنید. به طور مثال اگر طبق تحلیل‌ها میزان سود به ضرر یک معامله را 3 به 1 برآورد نمودید میزان سود آن معامله نسبت به ضرر سه برابر خواهد بود. در این صورت حتی اگر سود تا میزان 10 درصد نیز ریزش داشته باشد شما می‌توانید از 20 درصد سود خود مطمئن باشید.

7- تبیین استراتژی جابجایی حد ضرر

برای تعیین حداکثر ریسک مجاز باید در نظر داشته باشید که میزان ضرر همیشه باید بین 0.5 تا 0.2 حجم کل سرمایه‌ی شما باشد.

نکاتی برای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر در بورس

در ادامه ما به نکات مهمی اشاره می‌کنیم که بسیاری از افراد باتجربه در بازارهای بورسی برای موفقیت به آن اشاره کرده‌اند:

 • قبل از ورود به بازار بورس استراتژی خود را تعیین کنید. همچنین استراتژی باید مدت‌دار باشد. استراتژی کوتاه‌مدت (کمتر از 3 ماهه)، میان‌مدت (3 تا 6 ماهه) و بلندمدت (بیشتر از سه ماهه) می‌تواند در سرمایه‌گذاری موفق تر تاثیر زیادی داشته باشد.
 • برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت تحلیل‌های تکنیکال را به خوبی فرا بگیرید و همچنین برای موفقیت بیشتر استراتژی‌های مربوط به مدیریت سرمایه در بورس را به کار ببندید.
 • میزان سود و ضرر مورد نظر را از قبل ورود به معامله تعیین کنید. به یاد داشته باشید که تعیین میزان سود و ضرر به ریسک‌پذیری هر فرد بستگی دارد و این مقوله در هر فرد متفاوت است.
 • بازار را به صورت دقیق بررسی کنید و با توجه به شایعات اقدام به معامله نکنید. در واقع شما باید تحلیل و استراتژی خود را در انجام معاملات به کار بگیرید.
 • یکی از ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بورس این است که حجم معامله خود را مدیریت کنید. از این رو این اصل را فراموش نکنید که باید حداقل 30 درصد سرمایه خود را به صورت نقدی در اختیار داشته باشید. اگر در بازار بورس مبتدی هستید این کار باعث کاهش ریسک معاملات شما خواهد شد و حاشیه امنیت سرمایه شما را نیز بالا می‌برد.

کلام آخر

برای فعالیت در بازار بورسی و موفقیت در آن آموزش حرف اول را می‌زند. تا جایی که می‌توانید درباره‌ی بورس اطلاعات کسب کنید و بخوانید و گوش دهید. آموزش تحلیل‌های تکنیکال و تبیین استراتژی معاملاتی برای حرفه‌ای‌تر شدن می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. با افراد آگاه مشورت کنید اما هیچ‌گاه به طور مستقیم با نظرات دیگران اقدام به معامله نکنید. مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس را یاد بگیرید زیرا در کنار اینکه می‌تواند از ضرر جلوگیری ‌کند، باعث حفظ سرمایه و به مرور افزایش آن نیز می‌شود. داشتن استراتژی معاملاتی به همراه یک مدیریت صحیح سرمایه می‌تواند تا حد بالایی تضمین کننده‌ی سود شما در بازار بورسی باشد.

برای آموزش بورس از صفر تا صد شما می توانید از "آموزش رایگان بورس" و یا "دوره هوش بورسی" وب سایت ماهان تیموری استفاده نمایید. در این دوره جامع تمامی موارد به خوبی توضیح داده شده و شما کمک می نماید تا به بهترین شکل ، مطمئن ترین شکل و با کم ترین ریسک در بورس سرمایه گذاری کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا