استراتژی معاملاتی

اصطلاحات رایج اقتصادی

اصطلاحات پرکاربرد مالیاتی و حسابداری

هر حرفه و کسب و کاری دارای اصطلاحات و واژه هایی است که یادگیری اصلاحات پر کاربرد آن همه کسانی که مشغول به فعالیت در آن حوزه هستند لازم و ضروری است. اصطلاحاتی نظیر ارزش دفتری، ترازنامه، بدهی، صورت حساب، و غیره لغاتی هستند که حتی اگر حسابدار هم نباشید بهتر است با آنها آشنایی داشته باشید. چون هر کسب و کاری که داشته باشید در زمان پرداخت مالیات به این کلمات نیازمند خواهید شد. در این مقاله می خواهیم با واژه ها وکلمات رایج مالیاتی آشنا شویم.

اصطلاحات و واژه های پر کاربرد حسابداری و مالیاتی:

حسابداری (Accounting):

واحدی است که کلیه فعالیت های یک واحد تجاری را اندازه گیری و ثبت می­کند و همه اطلاعات مالی را در قالب گزارش ها وصورت های مالی تحلیل وپردازش می­کند.

هزینه (Expense):

آنچه باعث کاهش سرمایه در اثر ارائه کالا و خدمات به مشتریان می شود، هزینه نام دارد.

بدهی (Liability):

بدهی همان تعهد مالی است که به افرد یا سازمان ها پرداخت می شود.

حسابرسی (Auditing):

زمانی که شخصی حرفه ای و خارج از واحد تجاری، کار بررسی صورت های مالی یک واحد تجاری را بر عهده بگیرد، این شخص حسابرس نام دارد.

دارایی (Asset):

از جمله منابع اقتصادی است که منافعی در آینده دارد. به عبارت دیگر دارایی شامل کلیه اموال و حقوقی می شود که دارای ارزش پولی هستند. دارایی ها می­توانند عینی و مشهود باشند، مانند زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا و یا امتیاز غیر قابل روئیت باشند مانند سر قفلی و مطالبات از اشخاص و یا به صورت حقوق مالی باشند.

سرمایه (Capital):

ادعایی که مالک یک واحد تجاری نسبت به دارایی های آن واحد دارد را سرمایه می گویند.

درآمد (Income):

افزایشی که در سرمایه به خاطر فروش کالا و خدمات به مشتریان ایجاد می شود درآمد نام دارد.

بستانکار (Creditor):

بستانکار یا طلب کار کسی است که حقی بر گردن دیگری دارد.

بدهکار (debtor):

بدهکار یا مدیون کسی است که دینی به نفع شخص دیگری بر عهده دارد که موظف به پرداخت آن است.

نقدینگی (Liquidity):

اندازه گیری سرعت تبدیل یک قلم از کالا یا خدمات به وجه نقد را نقدینگی می گویند.

حساب های دریافتنی (Account receivable):

زمانی که شما کالا یا خدماتی را به مشتری ارائه داده اید اما هنوز وجهی برای آن دریافت نکرده اید، این حساب را تحت عنوان حساب های دریافتنی باید ثبت کنید. حساب های دریافتنی در واقع همان دارایی هایی هستند که در کوتاه مدت به وجه نقد تبدیل می شوند.

اسناد دریافتنی (Note receivable):

دارایی است که تعهد کننده به صورت کتبی آن را پذیرفته است.

حساب های پرداختنی (Account payable):

زمانی که خریدی انجام داده اید، ولی هنوز مبلغ آن را پرداخت نکرده اید، این حساب را به عنوان حساب پرداختنی باید در صورت های مالی ثبت کنید. این مورد در واقع بدهی جاری است که شما به بستانکاران بدهکار هستید.

اسناد پرداختنی (Note payable):

نوعی بدهی که پرداخت کننده به صورت کتبی پرداخت آن را ضمانت کرده است.

(Current assets) دارایی جاری:

دارایی جاری پول نقد و سایر حساب هایی است که به سرعت قابل نقد شدن هستند. به عبارت دیگرآن بخش از دارایی شرکت که ظرف 12 ماه آینده در چرخه عادی عملیات یک واحد تجاری از طریق فروختن یا مصرف شدن، تبدیل به وجه نقد می شود.

حساب های دریافتنی، موجودی کالا، سهام و سایر اوراق بهاداری که در بازار خرید و فروش می شود، در ردیف دارایی های جاری به شمار می آید.

بدهی جاری (Current liabilities):

بدهی جاری وجه نقدی است که ظرف یک سال آینده باید پرداخت شود. اسناد پرداختنی، حساب های پرداختنی، حقوق وسایر هزینه های پرداختنی و مالیات بر درآمد همگی جزو بدهی های جاری هستند.

بودجه (Budget):

دارایی مورد نیاز و برآورد شده برای سال آینده است. این اصطلاح در تمام شاخه های حسابداری به کار می رود.

ترازنامه (Balance sheet):

فهرستی که از دارایی ها، بدهی ها و سرمایه یک واحد تجاری در یک تاریخ معین تهیه می شود ترازنامه می گویند. به ترازنامه صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود.

شرکت سهامی (Corporation):

نوعی واحد تجاری که مالکانش سهامداران آن واحد نیز هستند. شرکت سهامی نوعی شخصیت حقوقی است.

سال مالی (Fiscal Year):

سال مالی 12 ماه متوالی است که از سوی سازمان امور مالیاتی و یا مطابق تقویم واحد تجاری انتخاب می شود. لزوما سال مالی مطابق سال تقویمی نیست.

سرقفلی (Goodwill):

دارایی نامشهودی است که واحد تجاری از آن استفاده اعتباری می کند، مانند شهرت یا محبوبیت برندی خاص.

دفتر کل (General Ledger):

دفتری که برای ثبت گزارشات و صورت های مالی از آن استفاده می شود.

دفتر معین (Subsidiary Ledger):

دفتری است که جزئیات مانده های دفتر کل در آن ثبت می شود. مجموع حساب های دفتر معین برابر با مانده حساب دفتر کل است.

مالیات (Taxation):

آن بخش از درآمد و دارایی افراد که برای تامین هزینه های جامعه و پرداخت مخارج عمومی توسط دولت و مطابق اصطلاحات رایج اقتصادی قانون دریافت می­شود. مالیات ها دودسته هستند، مالیات مستقیم ومالیات غیر مستقیم.

مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به دریافت گواهی آن نیز اقدام نمایند. پس از ثبت حسابداری باید تحریر دفاتر قانونی اظهارنامه خدماتی را انجام داده و مدارک لازم برای ممیزی را نیز ارسال نمایند.

مالیات مستقیم (Direct tax):

مالیات مستقیم، مالیاتی است که به طور مستقیم بر درآمد یا دارایی اشخاص وضع می شود. مالیات مستقیم متناسب با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وضع میشود که به دودسته مالیات بر درامد و مالیات بر دارایی تقسیم می شود.

مالیات غیر مستقیم (Indirect tax):

مالیاتی که بر قیمت کالا و خدمات اضافه اضافه شده و مصرف کننده مسئول پرداخت آن است. پرداخت کننده مالیات غیر مستقیم، شخص خاصی نیست و تحقق این مالیات بستگی به بخشی از فعالیت های اقتصادی افراد جامعه دارد. مالیات غیر مستقیم نیز به دودسته تقسیم می شود که مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر واردات است.

ماخذ و منبع مالیات (Tax source):

درآمد یا دارایی که مشمول مالیات می شود آن بخشی از درآمد یا دارایی اشخاص است که مالیات تحت شرایط خاصی به انها تعلق می گیرد.

نرخ مالیات (Tax rate):

درصد یا ضریبی است که مالیات بر مبنای آن محاسبه می شود و سه شکل دارد. نرخ تصاعدی، نرخ تناسبی و نرخ تنازلی

مبلغ مالیات (Tax amount):

مبلغ مالیات از ضرب نرخ مالیات در ماخذ مالیات به دست می آید و مبلغی است که مودیان باید آن را پرداخت کنند.

مودی مالیاتی (Tax Modi):

اشخاص حقیقی یا حقوقی که موظف به پرداخت مالیات هستند.

ممیز مالیاتی (Financial audit):

مامور سازمان امور مالیات که وظیفه رسیدگی و تشخیص مالیات ها را بر عهده دارد.

سازمان امور مالیاتی (Tax Affairs Organization):

موسسه ای دولتی که وظیفه تشخیص مالیات و وصول آن را مطابق قوانین بر عهده دارد. سازمان امورمالیاتی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می­کند. درامدی که سازمان امورمالیاتی از وضع مالیات ها کسب می­کند درآمد عمومی است که متعلق به خزانه کل کشور است. سازمان امور مالیاتی حق دخل و تصرف در این اموال را نداشته و هزینه های سازمان از طریق بودجه دولت تامین می شود.

استهلاک (Amortization):

کاهش ارزش دارایی ها که بر اثر گذشت زمان بر اموال و سرمایه وارد می شود. استهلاک ربطی به تغییر قیمت ها نداشته و ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی ها است.

اظهارنامه مالیاتی (Tax returns):

فرمی که از سوی سازمان امور مالیاتی در اختیار مودیان قرار می گیرد و خلاصه ای از وضعیت مالی اصطلاحات رایج اقتصادی مودیان برای محاسبه مالیات آنها است. اظهارنامه مالیاتی باید در زمان مقرر به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شود. انواع اظهارنامه های مالیاتی چهار نوع هستند. اظهارنامه مالیات بر ارث، اظهارنامه مالیاتی بر درامد، اظهارنامه مالیات بر درامد املاک و اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی است.

مالیات تکلیفی (Withholding taxes):

مالیاتی است که پرداخت کنندگان وجوه باید مطابق قانون مالیات مستقیم آن را کسر و در موعد مقرر پرداخت کنند. انواع مالیات تکلیفی شش مورد زیر است

مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد حق الزحمه، مالیات علی الحساب حق الوکاله وکلا، مالیات بر درآمد پیمانکاری ومهندسی مشاور، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران.

مالیات علی الراس (Tax on the top):

نوعی از مالیات بر درآمد است که در صورتی که مودیان مالیاتی دفاتر قانونی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه ندهند یا دفاتر و مدارک ارائه شده از سوی مودی، مورد قبول سازمان نباشد، سازمان امور مالیاتی مالیات تعلق گرفته را به صورت مستقیم و با توجه قرائن و ضرایب مالیاتی مشخص میکند.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT):

مالیاتی است که به قیمت تمام شده کالا وخدمات اضافه می شود و مصرف کننده وظیفه پرداخت آن را بر عهده دارد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده را قانون مشخص می­کند.

مالیات ابرازی (Taxes expressed):

مالیاتی که مودی در اظهارنامه ارسالی اظهار می کند، مالیات ابرازی نامیده می شود که باید پرداخت شود.

مالیات تشخیصی (Diagnostic tax):

پس از ارسال اظهارنامه یا عدم ارسال آن ماموران مالیاتی بعد از رسیدگی نهایی، برگه تشخیص مالیات را صادر می کنند که به این نوع مالیات مالیات تشخیصی گفته می شود.

مالیات قطعی (Definitive tax):

مالیاتی که برای یک واحد اقتصادی در مرحله اولیه با برگه تشخیص تعیین می شود و مورد اعتراض مودی نیز قرار نمی گیرد مالیات قطعی است.

اشخاص حقیقی (Individuals):

هر فرد و انسان زنده ای که در جامعه زندگی می کند، شخص حقیقی نام دارد. افرادی که به صورت انفرادی کسب درامد می کنند یا کسانی که چند نفر شریک دارند و مشارکت مدنی دلرند، نیز اشخاص حقیقی نام دارند.

اشخاص حقوقی (Legal entities):

نهادها، سازمان اصطلاحات رایج اقتصادی اصطلاحات رایج اقتصادی ها و شرکت ها اشخاص حقوقی نام دارند که به موجب قانون شخصیت داشته و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند.

روش های تشخیص مالیات (Tax assessment methods):

برای تعیین مالیات دو راه وجود دارد، روش اول از طریق دفاتر قانونی است و روش دیگر به صورت علی الراس است.

دفاتر قانونی (Legal offices):

دفاتر قانونی همان دفاتر روزنامه، دفتر کل، دفتر درآمد و دفتر هزینه مشاغل است. دفاتر قانونی باید شرایطی داشته باشد که از نظر سازمان امورمالیاتی مورد قبول واقع شوند. این دفاتر باید قبل از شروع سال مالی توسط اداره ثبت یا سازمان امور مالیاتی خریداری، پلمپ و صفحه گذاری شوند. در نگارش دفاتر باید آیین نامه تحریر دفاتر اصلاحیه 1384 رعایت شود.

قراین مالیاتی (Tax evidences):

عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس به کار می رود. بعضی از این قراین عبارتند از خرید سالانه، فروش سالانه، درآمد ناخالص سالانه، میزان تولید در کارخانه

ضرایب مالیاتی (Tax coefficients):

محاسبه مالیات از طریق ضرب رقم و درصد مشخصی از درآمد اشخاص در قرینه مالیاتی در صورتی که مبنای محاسبه مالیات علی الراس ی باشد

جرایم مالیاتی (Tax offenses):

اگر مودیان مالیاتی در انجام تکالیف قانونی خود تخلف کنند، مشمول جریمه ای از سوی سازمان امور مالیاتی می شوند که نرخ آن بستگی به مورد تخلف در قانون مالیات مستقیم دارد. برخی از این تخلفات عبارتند از عدم تحویل به موقع دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی عدم پرداخت به موقع مالیات و ارائه اظهارنامه ای که بر خلاف واقعیت باشد.

سلسله نشست های مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی

با هدف تحقق بند 21 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر لزوم گفتمان‌سازی آن توسط مراکز دانشگاهی؛ کارگروه اقتصاد مقاومتی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در راستای رسالت پژوهشی خود، پس از بررسی وضعیت موجود آثار منتشر شده از اقتصاد مقاومتی و نیز آسیب شناسی ابتدایی آثار، سلسله نشست های «مفهوم‌شناسی و مبانی نظری اقتصاد مقاومتی» را با حضور تعدادی از اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی و نیز پژوهشگران این حوزه آغازکرد. این سلسله نشست‌ها به دنبال تفاهم و اشتراک در درک عالمانه این اصطلاح؛ و ارائه تعریفی جامع و مانع از اقتصاد مقاومتی بوده که بتواند منطبق بر برداشت‌های دقیق از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان ارائه دهنده‌ی این سیاست و راهبرد اقتصادی باشد.

0104981

حاضران در اولین جلسه، بر این نظر اتفاق داشتند که نخبگان و نهادهای سیاست‌گذار جامعه هنوز درک مشترکی از اقتصاد مقاومتی ندارند و اگر تعریف درستی از این مفهوم توسط دانشگاهیان عرضه نشود، نهادها و سازمان‌ها کارهای روزمره خود را به نام اقتصاد مقاومتی به خورد جامعه می‌دهند در حالی که روح حاکم بر سیاست‌های اقتصاد مقاومی تحقق پیدا نکرده است. در این جلسه، دکتر وحید ارشدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی، با مروری بر مقالات نگارش شده در حوزه مبانی نظری اقتصاد مقاومتی از ابتدای شکل‌گیری این مفهوم تاکنون، در مورد معنا و مفهوم این اصطلاح، معادل انگلیسی آن، اصطلاحات موجود در ادبیات جهانی اقتصاد که معنای نزدیک به اقتصاد مقاومتی دارند و اصطلاحات رایج که به اشتباه، هم ردیف با واژه اقتصاد مقاومتی گرفته می‌شود، به تبیین تعاریف رهبری از این مفهوم پرداختند. مقرر شد در جلسات آینده برخی از کارهای انجام شده در این حوزه همچون مقالات مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی، هستی شناسی اقتصاد مقاومتی و بافت نگاری اقتصاد مقاومتی و نیز رویکرد انتقادی درباره برداشت های رایج از اقتصاد مقاومتی و سایر مقالات مربوطه در دستور کار قرار گیرد و پژوهشگران این حوزه در جلسات آینده با ارائه یافته‌های مطالعاتی و پژوهشی خود در جهت رساندن اعضای کارگروه به یک تعریف قابل قبول از اقتصاد مقاومتی کارگروه را یاری رسانند. در این جلسه دکتر حسین افخمی ریاست محترم پژوهشکده، دکتر سید محمد جواد رزمی مدیر گروه محترم اقتصاد اسلامی و دکتر علی اکبر ناجی میدانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود پیرامون روند این سلسله جلسات پرداختند.

مفاهیم-و-اصطلاحات-رایج-و-مهم-حسابداری

امروزه تحقیقات بازار به یک موضوع حیاتی برای کسب و کارهای جدید و کسب و کارهایی مطرح شده است که از قبل شکل گرفته اند، چرا که حیات یک شرکت.

پیش بینی قیمت نفت خام 2021 2050

مروری بر صنعت نفت و گاز ایران

صنعت نفت و گاز ایران: در این مقاله با نگاهی به تاریخچه نفت ایران، با گذشته صنعت نفت و گاز در ایران آشنا خواهیم شد. همچنین در ادامه میدان های.

صنایع

تحلیل صنعت آمونیاک و اوره

تحلیل صنعت اوره و آمونیاک جهانی در سال 2019 مقدمه صنعت پتروشیمی در ایران یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور بوده که بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی.

پیش بینی قیمت نفت خام 2021 2050

واحد بهره برداری حوزه نفت و آشنایی با آن

تعریف: واحد بهره برداری در واقع عبارت است از كارخانه اي با تمامي وسايل لازم كه عمل جداسازي گازونفت توليدي از چاهها در آن صورت مي گيرد و سپس گاز.

داشبورد های مدیریتی و برنامه و بودجه سالانه

داشبورد مدیریتی مناسب کسب و کار من کدام است؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] داشبورد مدیریتی مناسب کسب و کار در نوشته های پیشین ضمن معرفی داشبورد مدیریتی و مقایسه انواع آن به اهمیت داشبوردهای مدیریتی اشاره شد. گروه مشاوران خبره کسب و.

مشاغل زود بازده

مشاغل زود بازده با سرمایه کمتر از 100 میلیون(بخش سوم)

مشاغل زود بازده صنایع مختلف: در بخش قبل به معرفی آن دسته از مشاغل زود بازده با سرمایه کمتر از 100 میلیون جهت راه اندازی اشاره شد و سعی بر.

بازار سهام، بازار بورس تهران

بازارهای مالی

بررسی بازار های مالی بخش دوم بازارهاي مالي به سبب نقش اساسي در گردآوري منابع از طريق پس ­اندازهاي كوچك و بزرگ موجود در اقتصاد ملي، بهينه ­سازي گردش منابع.

تدوین برنامه و بودجه

تدوین برنامه و بودجه عملیاتی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف

سرمایه گذاری با توجه به نظام برنامه و بودجه عملیاتی ضرورتا وجود هر گونه سرمایه گذاری در بخش های مختلف دولتی و خصوصی نیازمند به مدیریت و سنجیده عمل کردن.

اوراق بهادار

اوراق بهادار و انواع آن در بازار بورس

اوراق بهادار و انواع آن اوراق بهادار (Securities) هر نوع ورقه یا سندی گفته می شود که دارنده آن را صاحب حقوق مالی نقل و انتقال میکند. اوراق بهادار انواع.

صنایع

صنعت پتروشیمی غول اقتصادی ایران (بخش سوم)

صنعت پتروشیمی ایران صنعت پتروشیمی ایران: اولین سنگ بنای صنعت پتروشیمی کشور در سال 1330 شمسی بنا نهاده شد. مدت ها بعد وزارت اقتصاد جهت توسعه صنعت پتروشیمی کشور نسبت.

بازار های مالی، بازار مشتقات

کارگزاری های مجاز به انجام معامله قراردادهای اختیار

[vc_row][vc_column][vc_column_text] معاملات اختیار در کدام کارگزاری ها انجام می شود؟ گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان پیشنهاد میکند که برای سرمایه گذاری مطمئن معاملات اختیار به دنبال کارگزاری های.

پیش بینی قیمت نفت خام 2021 2050

پیش بینی قیمت نفت خام 2050

تاریخچه قیمت نفت پیش بینی قیمت نفت خام: در این گزارش قیمت نفت خام متناسب با نیاز قرارداد های بالادستی پیش بینی شده است. قبل از آنکه به پیش بینی.

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

جایگزین‌های حرفه‌ای برای جمله I don’t have money

این روزا، اوضاع مالی اکثر ما ممکنه زیاد جالب نباشه. خیلی وقت‌ها، موقع حرف زدن با اطرافیان، موضوع پول و اینکه اوضاع مالی چطوره، پیش میاد. دقت کردید که به ندرت صاف و پوست کنده ممکنه بگیم: “من پول ندارم!”

ما معمولا برای گفتن اینکه اوضاع اقتصادی خوبی نداریم، از یک سری اصطلاحات و تکه کلام‌های فارسی استفاده می‌کنیم. پس تو زبان انگلیسی هم، به جای جمله:

“!I don’t have money”

می‌تونیم از یک سری اصطلاحات رایج و کاربردی استفاده کنیم.

تو یک سری از مطالب قبلی به بعضی از اصطلاحات انگلیسی اشاره کردیم که به معنی داشتن پول و ثروت بودن. این دفعه، به جنبه بی پولی قضیه نگاهی می‌کنیم.

این اصطلاحات بی پولی، چقدر رایج هستن؟

جالبه بدونید، اصطلاحات امروز، از جمله ساده و پیش‌پا افتاده، ” I don’t have money” یا ” I have no money” خیلی رایج‌ترن. و اگر قصد شما Native صحبت کردن، یا انگلیسی بومی و روان صحبت کردنه، باید بگم این اصطلاحات، شما رو به هدفتون می‌رسونن.

چطوری به انگلیسی بگیم: “پول ندارم!”

بریم سراغ اصطلاحات و مثال‌هاشون، اول با چندتا اصطلاح آشناتون می‌کنم که رسما یعنی: “هیچی… پول ندارم.”

ترجمه اصطلاح
ورشکسته‌، هیچی پول نداشتن Flat broke
ترجمه مثال
من نمی‌تونم بهت پول قرض بدم، کاملا بی پولم. I can’t lend you money, I’m flat broke.
ای کاش می‌تونستم این رو بخرم، اما هیچی پول ندارم. I wish I could buy this, but I’m flat broke.
بعد از بسته شدن شرکت، اون کاملا ورشکسته شد. After the company closed, he went flat broke.

ترجمه اصطلاح
یک قرون هم نداشتن Penniless
ترجمه مثال
خیلی وقته که کار نکردم، رسما یک قرون هم ندارم. I haven’t worked for so long that I’m practically penniless.
من تمام پولم رو برای دانشگاه خرج کردم، یک قرون هم ندارم. I spent all my money on college, I’m penniless.
اون نمی‌تونه پول اجاره رو بده، یک قرون هم نداره. She can’t afford to pay rent, she’s penniless.

ترجمه اصطلاح
هیچ پولی تو دست و بالم نداشتن Strapped for cash
ترجمه مثال
ما آماده خریدن ماشین نیستیم، از اون‌جایی که من هیچی پول تو دست و بالم نیست. We are not ready to buy a car as I’m strapped for cash.
ای کاش می‌تونستم تو مشکلات مالیت بهت کمک کنم، ولی هیچ پولی تو دست و بالم نیست. I wish I could help you with your financial issues, but I’m strapped for cash.
جیک بعد از خریدن اون نقاشی گرون، هیچی پول تو دست و بالش نیست. Jake is strapped for cash after he bought that expensive painting.

حالا بیاید با یک اصطلاح British یا بریتانیایی هم آشنا بشیم.

ترجمه اصطلاح
بی پولم. I’m skint
ترجمه مثال
من هر جمعه حقوقم رو می‌گیرم و تا برسه به سه شنبه، بی پول می‌شم. I get paid each Friday, and by Tuesday I’m skint.
دقیقا بعد از کریسمس بود، وقتی که همه رسما بی پولن. It was just after Christmas when everyone is totally skint.

دو اصطلاح دیگه بهتون معرفی می‌کنم که شاید کاملا به معنی بی پولی نیستن! اما نشون دهنده نداشتن پول زیاد، یا موقعیت مالی بد هستن. بیاید باهاشون آشنا بشیم‌

ترجمه اصطلاح
زیر بار قرضم I’m in the red
ترجمه مثال
این تالار تئاتر ۵۰۰۰۰۰£ زیر بار قرضه. The theatre home is £500,000 in the red.
حساب من بدهی داشت. My account was in the red.
این اتفاق معمولا به علت برداشت زیاد پول هست، وقتی که بیش از حد مجاز از حسابی که بدهی داره، پول برداشت شده. This happens mostly because of getting overdrawn and then taking more money out while in the red.

ترجمه اصطلاح
اوضاع مالی بدی داشتن Feel the pinch
ترجمه مثال
وقتی پدرم شغلش رو از دست داد و ما مجبور بودیم زندگی رو با درآمد مادرمون بگذرونیم، حس کردیم که اوضاع مالی خیلی بده. When my father lost his job and we had to live on my mother’s earnings, we really started to feel the pinch.
اگر از شغل دومت دست بکشی، اوضاع مالیت خراب میشه. You’re going to feel the pinch if you give up your second job.

حالا دیگه به کلی روش مختلف می‌تونید ابراز بی پولی کنید. البته که امیدواریم هیچ وقت با این مشکلات مواجه نشید. یادتون باشه که مثال‌ها رو خوب مطالعه کنید تا جایگاه و گرامر صحیح استفاده از اصطلاحات رو یاد بگیرید.

اگر هم طرفدار مطالعه زیاد یا جزوه نیستید و ترجیح می‌دید تصویری مطالب انگلیسی رو یاد بگیرید، حتما به صفحه اینستاگرام و کانال یوتیوب زبانیاد سر بزنید. تمام این مطالب با ویدیو‌های جذاب برای شما گذاشته شدن.

مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی زابل

سعی گردیده تا با تعریف جامع و مختصر از برخی مفاهیم و اصطلاحات رایج در رابطه با شهر و شهرسازی (برنامه ریزی شهری)، شهروندان را با مسایل تخصصی شهری آشنا نمود.

شهر:

تعاریف و برداشت های مختلفی از شهر وجود دارد که دارای تشابهات و تفاوت هایی است. طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و. متفاوت می باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان های بلند، خیابان ها، پارک ها، ادارات، زیرساخت ها و تاسیسات شهری و. می باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. یکی از انواع تعریف های رایج از شهر، تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال65 شهر را مکانی می گفتند که جمعیت آن بیش از 5 هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته می شد که دارای شهرداری باشد.

برنامه ریزی شهری:

یعنی ساماندهی کالبدی- فضای شهر. از طرفی برنامه ریزی شهری عبارت است از تأمین رفاه و آسایش شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر، آسان تر، موثرتر، و دلپذیرتر. برنامه ریزی شهری یک فعالیت زنده و پویا است و علت پویایی اش آن است که شهر مانند یک موجود زنده است. به مانند یک سیستم عمل می نماید که طیف وسیعی از فعالیت ها (تمام زندگی شهری)، عملکردهای شهری را پوشش می دهد.

شهرسازی:

به مجموعه روشها و تدابیری گفته می شود که متخصصان امور شهری به وسیله آن شهرها را بهتر می سازند. یا به عبارتی شهرسازی یعنی مطالعه طرح ریزی و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری. شهرسازی یک کار گروهی و یک کوشش دسته جمعی با شرکت متخصصین علومی است که به نحوی در زمینه مسایل شهری می توانند به مطالعه بپردازند و در جهت بهبود، توسعه و به طور کلی وضع آینده آنها به تعیین برنامه مبادرت کنند.

مدیریت شهری:

عبارت از اداره امور شهربه منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری، با در نظر داشتن و پیروی از اهداف، سیاست های ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور. یا مدیریت شهری به عنوان یک چارچوب سازمانی توسعه شهر، به سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و عملیاتی اطلاق می شود که بتوانند رشد جمعیت را با دسترسی به زیرساخت های اساسی؛ مانند مسکن و اشتغال مطابقت دهند.

طرح ریزی شهری:

عبارت از مطالعه کیفیت فضاها، کیفیت فیزیکی طرح ها، ارایه طرح های فیزیکی از فضاها و شناخت کیفیت فیزیکی شهری. بوجود آوردن مجموعه های فیزیکی است که در آن بیشتر به کیفیت فضاها و کیفیت فیزیکی طرح ها توجه می شود. در طرح ریزی شهری، روش های تحلیل بصری فرم های شهری بی اندازه موثرند. هدف طرح ریزی شهری جستجوی کیفیات زیبایی بصری از فرم شهری است که بر اساس مصرف اراضی پیش بینی شده در برنامه ریزی شهری قرار دارد. سیاست هایی را که شهرداری ها در رابطه با ضوابط ساختمانی شهر اعمال می نمایند، می توان جزئی از طرح ریزی شهری دانست. طرح ریزی شهری بیشتر با عوامل زیبایی شهری سروکار دارد. یکی از جنبه های مطالعاتی، جنبه کیفی عوامل فرهنگی و اجتماعی شهر است.

سیما و منظر شهر:

سیمای شهری تمام عواملی از شهر را که به دیده می آید و چشم قادر به تماشای آن است؛ یعنی تمام این عواملی که به صورت انفرادی و خاصه در حالتی که به صورت پیوسته و دسته جمعی عمل می کند. از جمله نکاتی که درباره سیمای شهر می توان گفت این است که به دیده آید، به ذهن سپرده شود و سبب شادی و نشاط گردد. منظر شهری نیز هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمان ها، خیابان ها و مکان هایی است که محیط شهری را می سازند. منظر شهری چیزی بیش از مجموعه ساختمان ها و فضاهای غیر ساخته شده است. دو مفهوم سیما و منظر شهری اکثراً به یک معنا و مفهوم و با هم به کار برده شوند.

طراحی شهری:

طراحی شهری تأکید بر کیفیت محیطی عرصه های جمعی و سامان بخشی کالبدی این عرصه ها در جهت ارتقاء کیفیت عملکردی، تجربی، زیباشناختی و زیست محیطی دارد. با کیفیت کالبدی و فضایی محیط سروکار دارد. عبارت از هنر طراحی شهر به صورت سه بعدی، که فعالیت آن در حوزه ای میان معماری، منظر شهری، مهندسی و برنامه ریزی قرار می گیرد. طراحی شهری به صورت فرایندی انسانی در می آید که با بهبود کیفیت کالبدی محیط زیست سروکار دارد. طراحی شهری به طراحی شهرها بدون طراحی ساختمان ها می پردازد که در اینجا مقصود فضاهای عمومی است. یا اینکه حوزه طراحی شهری اساساً فضای بین ساختمان ها را شامل می شود و پیداست که فضای عمومی بین ساختمان ها عموماً خیابان ها و میدان ها است که همان فضاهای عمومی است.

طرح هادی شهری:

طرح هادی طرحی است برای گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارایه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند. در واقع اصول کلی توسعه شهرها و هدایت این توسعه را مورد توجه قرار می دهد. آنچه در طرح های جامع شهری بایستی مورد مطالعه ریز قرار گیرد، در طرح هادی به صورت کلی تری مطرح می گردد. از طرح های هادی می توان به عنوان راهنمای توسعه شهر نام برد. این طرح ها از سال 1334 به صورت طرح های گذربندی و شبکه بندی برای شهرها در کشور شروع گردیدند. معمولاً برای دوره زمانی ده ساله و برای شهرهای کوچک و یا شهرهای که کمتر از 25000 نفرجمعیت دارند، تهیه می شود. بیشتر برای شهرهایی تهیه می گردند که فاقد طرح جامع بوده و یا امکان اجرای طرح جامع در آنها فراهم نشده است. طرح هادی دارای سابقه طولانی تری نسبت به طرح های جامع بوده و توسط وزارت کشور تهیه شده که با تشکیل دفاتر فنی استانداری ها، وظیفه تهیه طرح های هادی در هر استان به عهده این دفاتر واگذار گردیده است.

طرح جامع شهری:

به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و تأمین نیازمندی های آن بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری تهیه می شود. طرح جامع شهر، عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، خدماتی، اداری و. ، تأسیسات و تجهیزات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی اتباطی و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات، تجهیزات و تعیین محدوده های نوسازی، بهسازی و. تعیین می شود. بیشتر در مورد شهرهای بزرگ و شهرهایی که بیش از 25000 نفر جمعیت دارند تهیه می گردد. در واقع به شکل برنامه راهنما عمل می کند یا به شکل سیستمی است که خط مشی اصولی و کلی سیاست های شهری را تعیین می کند. طرح جامع را می توان منطقی جهت انتخاب الگوی صحیح استفاده از اراضی شهری دانست. روش انجام طرح جامع عبارت از مطالعه وضع موجود، تجزیه تحلیل و نتیجه گیری از وضع موجود، تعیین اهداف و اولویت ها، انجام پیش بینی های لازم، ارایه طرح ها و برنامه های توسعه شهری و اجرای آنها می باشد. در واقع طرح های جامع در دو مرحله تهیه می شوند. مرحله اول شامل انجام بررسی ها، شناخت وضع موجود شهر مانند مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی و بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر و در بخش آخر این مطالعات جمع بندی و تجزیه و تحلیل می باشد. در مرحله دوم، طرح کالبدی شهر و گزارش های مربوطه ارایه می شود. پس از انقلاب نام طرح های جامع به طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها تغییر یافت. به دلایلی نیز مراحل کار نیز از دو مرحله به چهار مرحله افزایش یافت. ویژگی های عمده این طرح ها در معطوف نمودن توجهات به مباحث توسعه و عمران شهری به جای توجه صرف به بحث های کالبدی و نیز توجه به حوزه نفوذ شهرها می باشد.

طرح تفصیلی:

طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع، نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت، تراکم در واحدهای شهری، اولویت های مربوط به مناطق بهسازی، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود. به دنبال طرح جامع و به منظور انجام برنامه های اجرایی تصویب شده این طرح تهیه می گردد. طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه ای مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنها است. شامل چهار مرحله است:

· مرحله تثبیت برنامه ها و طرح های اجرایی

· مرحله تشخیص و تعیین اولویت ها

· مرحله انجام و اجرای محتوای طرح و کاربرد اراضی

سابقه تهیه طرح های جامع و تفصیلی به حدود سال های 47-46 برمی گردد. سازمان مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی وزارت مسکن و شهرسازی است. این طرح ها در ابتدا برای شهرهایی که طرح جامع آنها به تصویب رسیده بود انجام پذیرفت. پایه و اساس فکر تهیه طرح های تفصیلی در دهه 50 از آن زمان آغاز شد که شهرداری ها در مواجهه با طرح های جامع، به لحاظ کلی بودن مطالعات، امکان پیاده نمودن و اجرای دقیق آن را فراهم نمی دیدند.

محدوده شهر:

برای انجام خدمات و فعالیت های شهری و اقدام در جهت تأمین ساختمان ها، فضاهای شهری و برنامه های عمران شهری حدودی لازم است که بتوان در آن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی در زمینه این خدمات پرداخت. لذا، حدودی را برای این خدمات تعیین می کنند و معمولاً این حدود از طرف مسئولین امور شهری و شهرداری ها مشخص می شود تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و گسترش شهر پرداخت و خدمات شهری مورد نیاز آن را اعم از برق، آب، تلفن، مسکن، فضای سبز و . تأمین کرد. این حدود را معمولاً محدوده شهر می گویند. اما در صورتی که شهر در تمام این محدوده گسترده نشده و تنها در قسمت هایی از آن توسعه یافته باشد، مقدار اراضی ساخته شده را در داخل این محدوده شهری، محدوده ساخته شده شهر گویند. در واقع محدوده ساخته شده شهر عبارت از مساحت محدوده شهر منهای اراضی ساخته نشده در داخل این محدوده. همچنین در جهت توسعه های بعدی شهر در مراحل زمانی آینده در اطراف محدوده شهرها حدودی دیگر تعیین می شود که به اصطلاحات رایج اقتصادی حریم شهر معروف است. در حقیقت این اراضی جهت گسترش های آتی شهر در نظر گرفته می شوند. حریم شهر را می توان همان خط کمربندی شهر نیز در نظر گرفت.

منطقه بندی:

چگونگی تقسیم و تخصیص اراضی شهر به فعالیت ها و کاربری های مختلف و مهمترین ابزار برای سامان دادن به نظام کاربری زمین محسوب می گردد. ضوابط منطقه بندی نقش اساسی در توزیع و تقسیم کاربری های مختلف و نسبت آنها به یکدیگر دارد و در نتیجه ارتباط تنگاتنگی با موضوع سرانه های کاربری زمین پیدا می کند. یا می توان گفت منطقه بندی عبارت از تقسیم کالبد یک جامعه شهری به منطقه ها برحسب نحوه استفاده از آن در اراضی حال و آینده به منظور نظارت و هدایت عمران اراضی. اصل اساسی در منطقه بندی آن است که شهر به بخش یا منطقه های مختلف تقسیم شود و هر منطقه در جهت اهداف صحیح و درست در موقعیت مکانی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

کاربری زمین:

استفاده از زمین برای کاربردهای مختلف و تعیین مکان استقرار فعالیت ها است. البته تنها تقسیم زمین و تدوین مقررات استفاده از آن مدنظر نیست، بلکه تمام عوامل موثر در کاربری زمین (اقتصادی، اجتماعی، منافع عمومی، محیط زیست، ایمنی، مدیریت و. ) مورد مطالعه قرار می گیرد.

یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین است. موضوع اصلی در برنامه ریزی کاربری زمین، نحوه تخصیص زمین به کاربری های مختلف و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر است.

سرانه های شهری:

یکی از ابزارهایی است که در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین، برای محاسبه و برآورد اراضی و توزیع آن میان فعالیت ها یا کاربری های مختلف به کار می رود. در واقع سرانه کاربری زمین به عنوان نوعی معیار و شاخص کمی برای سنجش و مقایسه تغییرات کاربری در جریان زمان مورد استفاده قرار می گیرد. سرانه کاربری زمین تبلور و بیان کمی مجموعه سیاست ها، روش ها و الگوهایی است که برای تعیین انواع کاربری ها، تقسیم اراضی، توزیع فضایی فعالیت ها، ضوابط منطقه بندی، تدوین استانداردهای کاربری و غیره به کار گرفته می شود. امروزه بسیاری از مفاهیم فوق نظیر برنامه ریزی شهری، شهرسازی، مدیریت شهری، طراحی شهری، طراحی منظر و. به عنوان رشته های تحصیلی در دانشگاه های معتبر وجود داشته و متخصصان مختلفی از این علوم در سازمان های ذیربط نظیر وزارت کشور، مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت، استانداری ها، شهرداری ها، مهندسین مشاور شهرسازی و معماری مشغول فعالیت بوده و در روند توسعه شهرها تأثیر گذار هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا