فارکس رایگان در افغانستان

ایست شاخص بورس تهران

بررسی کارآیی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

عنون تحقیق حاضر "بررسی کارآیی شاخص بورس اوراق بهادار تهران" است . شاخص های بورس اوراق بهادار ممکن است بخاطر مالیاتها، محدودیتهای فروش سهام استقراضی، انتظارات ناهمگن و نامتجانس و مجموعه فرصتهایی که در میان سرمایه گذران متفات است کارآ نباشد. در اینجا کارآیی میانگین - واریانس شاخص در سال 74 و 75 مورد سنجش قرار می گیرد. در فصل اول، بیان مسئله، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق و ادبیات موضوع گنجانده شده است . ادبیات موضوع شامل پنچ بخش است . در بخش نخست ، کارآیی بازارهای مالی و همچنین فرضیه بازارهای کارآمد بحث قرار می گیرد. بخش دوم به تئوری های تنوع سازی و تحلیل پرتفوی و چگونمگی انتخاب سهام در آن می پردازد. بخش سوم با توجه به کارهای انجام شده مفهوم شاخص کارآ و چگونگی پیش بینی واریانس (ریسک) پرتفوی را بررسی می کند. نحوه بهینه کردن پرتفوی و سنجش کارایی شاخص از این طریق، که در سالهای اخیر شدیدا مورد استفاده قرار گرفته، موضوع بخش چهارم می باشد و در بخش پنجم به تحقیق انجام شده در ایران، در رابطه با کارآیی شاخص از طریق آزمونهای فیشر، اشاره می کنیم. در فصل دوم شاخص و انواع آن بطور جامع مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم شاخص بورسهای جهان و نحوه محاسبه آن بیان شده و در فصل چهارم بطور مفصل به تاریخچه، نحوه محاسبه و تعدیلات شاخص بورس تهران پرداخته می شود. در فصل پنجم که تجزیه و تحلیل اطلاعات است ابتدا مدلی جهت بهینه کردن پرتفوی معرفی می شود. سپس نحوه جمع آوری اطلاعات ، تعدیل اطلاعات و محاسبه اجزا مدل تشریح می گردد. مدل برای سالهای 74 و 75 انجام می شود. مقایسه میانگین واریانس پرتفوی بهینه با میانگین و واریانس شاخص منجر به سنجش کارآیی شاخص می گردد. در فضای بازده و ریسک ، بازده شاخص از بازده پرتفوی بهینه کمتر و ریسک آن از ریسک پرتفوی بهینه بیشتر است . بنابراین شاخص نمی تواند روی مرز کارآیی واقع شود یعنی کارآیی میانگین - واریانس ندارد و تنها یک میانگین وزنی است .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنجش کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی کارآمدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله تحقیقی به منظور بررسی کارایی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است در بورس تهران تا سال 1369 هیچ شاخصی تهیه نمی شد از آن تاریخ به بعد بورس تهران همانند سایر بورسهای جهان با استفاده از فرمول لاسپیرز اقدام به تهیه شاخص نمود شاخص نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و همچنین انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است که کاهش قیمت سهام به معنی رکود اقتصادی و افزایش آن به معنی رونق اقتصادی می باشد . .

بررسی کارآیی روش‌های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران

به طور کلی "تحلیل تکنیکی" به مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی اطلاق می‌شود که با بررسی روند گذشته‌ی قیمت‌ها، سعی در پیش‌بینی روند آینده‌ی قیمت‌ها دارند. با توجه به گستردگی و تعدد روش‌های تحلیل تکنیکی و در نظر گرفتن این نکته‌ی کلیدی که تمام روش‌های تکنیکی در تمامی ‌بازارها و در کلیه‌ی شرایط، نمی‌توانند کارآیی مطلوبی داشته باشند و طراحان هر روش، موقعیت بازار مورد بررسی خود را برای طراحی تکنیک پیشنهاد.

سنجش کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی کارآمدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله تحقیقی به منظور بررسی کارایی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است در بورس تهران تا سال 1369 هیچ شاخصی تهیه نمی شد از آن تاریخ به بعد بورس تهران همانند سایر بورسهای جهان با استفاده از فرمول لاسپیرز اقدام به تهیه شاخص نمود شاخص نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و همچنین انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است که کاهش قیمت سهام به معنی رکود اقتصادی و افزایش آن به معنی رونق اقتصادی می باشد . .

بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ارزیابی دقیق ریسک در بازارهای مالی به منظور سرمایه گذاری و در نتیجه تخـصیص بهینـه سرمایه، از اهمیت حیاتی برخوردار است. افزایش نوسانات بازارهای مالی در دهه گذشته، موجب پیشرفت ابزارهای پیچیده مدیریت ریـسک شـده اسـت. شکلهای صریح دمهای توزیع، اطلاعـات مهمـی را بـرای مـدیران ریـسک و سـرمایه گذاران فراهم می کنند. در این پژوهش.

مقاومت شاخص کل شکسته شد

مقاومت شاخص کل شکسته شد

در بازار امروز شاهد حرکت نمادهای بزرگ بازار مانند فولاد، فملی، وغدیر، شپنا، ومعادن، میدکو، پارس و شستا بودیم، در بازار فرابورس نیز روند مشابهی اتفاق افتاد و بازار بیش از ۴۰۰ واحد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار امروز پس از چندین روز استراحت و تحرکات کم نسبت به رشد قیمت دلار واکنش نشان داد و ۳۹ هزار واحد رشد کرد، بازار توانست محدوده مقاومتی یک میلیون ۵۵۰ هزار واحد را درهم بشکند و فردا به سمت محدوده یک میلیون ۶۰۰ هزار واحدی حرکت خواهد کرد، در بازار امروز شاهد حرکت نمادهای بزرگ بازار مانند فولاد، فملی ، وغدیر ، شپنا ، ومعادن ، میدکو ، پارس و شستا بودیم، در بازار فرابورس نیز روند مشابهی اتفاق افتاد و بازار بیش از ۴۰۰ واحد رشد کرد.

نگاهی اجمالی به تحولات بازار امروز

پالایش ۲.۳، دارا یکم ۱.۶ درصد و صندوق اهرم ۷.۳ درصد رشد کرد.

گروه بانکی پس از مدت‌های سبز شدند ولی چندان پرتقاضا نبودند.

ومعادن ، وساپا ، وغدیر ، ورنا ، برکت رشد شش درصدی را تجربه و به صف خرید نشستند.

فولاد پس از مدت‌ها دو درصد رشد کرد.

افزایش سرمایه ۲۶۰ درصدی‌های وب از محل سود انباشته مورد تأیید حسابرس قرار گرفت.

گروه پالایشی پرتقاضا بودند اما مانند روز گذشته نبودند، شتران بیش از سایرین رشد کرد.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۳۹ هزار ۵۹ واحدی به سطح یک میلیون ۵۷۱ هزار ۴۴۶ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد هفت هزار ۵۹ واحدی در سطح ۴۲۹ هزار ۱۶۰ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۳۰۵

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۷۲

شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد ۴۱۵ واحدی به سطح ۲۱ هزار ۴۲۲ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۲۰۴

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۱۱۷

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۳ هزار ۹۸۰ و ۷۲۴ هزار ۹۱ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هشت میلیارد ۳۸۲ و سه میلیارد ۴۱۴ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

مقاومت شاخص کل شکسته شد

حمایت: محدوده یک میلیون ۵۵۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۵۸۰ هزار واحد

پیش بینی: عبور از مقاومت یک میلیون ۵۸۰ هزار واحد در بازار فردا، درصورتی‌که شاخص بتواند از محدوده یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد نیز عبور کند احتمال تشکیل یک موج سه بزرگ وجود دارد.

« تپسی » بعد از عرضه اولیه برای افزایش سرمایه متوقف خواهد شد

احسان مرادی مدیرعامل تأمین سرمایه کاردان گفت: گزارش تپسی جز معدود گزارش‌هایی است که به جز ارزش‌گذار، دیگران هم آن را خوانده‌اند. تقریباً قیمت سهم پایه عرضه ۹۴۰ تومان است. پس از عرضه اولیه یکی دو ماه، نماد آن متوقف می‌شود تا برای افزایش سرمایه برود و کش و قوسی به هیچ عنوان صورت نمی‌گیرد.

فولاد بدون قطعی در حال تولید محصول

کلیه خطوط تولید نوردی این شرکت بدون وقفه در حال تولید بوده و دو کوره قوس الکتریکی مبارکه و دو کوره سبا نیز در مدار تولید است. در صورت کسری اسلب اقدام به تأمین از موجودی انبار شرکت یا هرمز می‌شود و در صورت لزوم، گزینه خرید اسلب از فخوز ایست شاخص بورس تهران نیز قابل بررسی خواهد بود و مشکلی در حوزه نورد طی ماه تابستان رخ نخواهد داد

طلا به بالاترین نقطه‌ی خود در چهار هفته‌ی گذشته رسید و با یک درصد رشد هفتگی رقم ۱,۸۷۲ دلار بر انس را ثبت کرد. تورم آمریکا که بالاترین نرخ ۴۱ ساله‌ی خود را به خود دید، فدرال رزرو را جدی‌تر کرد که نرخ بهره را بالا ببرد. طلا نیز که به مثابه یک مامن علیه تورم به کار می‌رود، و معمولاً هنگامی که سرمایه گذاران نگران کاهش قدرت خرید دلار می‌شوند، حرکات صعودی از خود نشان می‌دهد. اما طبعاً همبستگی کاملی بین این دو پارامتر وجود ندارد چرا که در طی سال علی رغم این که ارقام تورمی بالایی گزارش شده، چندین بار طلا حرکت نزولی از خود نشان داد.

اما این بار به واکنش به اخبار تورم، نرخ آتی ماه اگوست انس طلا در بازار نیویورک تا ۱,۸۸۰ دلار بالا رفت و پس از آن در رقم ۱,۸۷۵ دلار آرام شد که نشان دهنده ۲۲.۷ دلار (۱.۲ درصد) رشد هفتگی است. شاخص دلار نیز به ۱۰۴.۲ واحد رسید و نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله نیز به ۳.۱۷ درصد رسید که هر دو در بالاترین نقاط هفته‌های اخیر قرار دارند. در هفته پیشرو قیمت طلا انتظار می‌رود در همین محدوده نوسان کند.

تحلیل بازار جهانی سنگ آهن

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد چین در هفته گذشته با افزایش پنج دلاری به ۱۴۱ دلار رسید. با توجه به کاهش تقاضای فولاد در کشور چین و کاهش حاشیه سود تولید کنندگان فولاد، قیمت توان رشد بالایی ندارد. به طور کلی در اواخر هفته با کاهش حاشیه سود زنجیره فولاد از گندله سازی تا نورد ، شاهد کاهش تقاضای سنگ آهن در دو روز پایانی هفته بودیم.

با توجه به اینکه موجودی انبارهای گندله در بنادر چین کاهش یافته است، اما تقاضا برای مواد انتهای زنجیره فولاد مانند نورد بیش از تقاضای ابتدای زنجیره می‌باشد. همچنین وضع مالیات و عوارض بر صادرات سنگ آهن از هند، حجم معاملات این ماده معدنی و کنسانتره و گندله را کاهش داده و شاهد یک رکود تورمی اندک در بازار سنگ آهن هستیم.

نگاهی به بازار جهانی آلومینیوم

آلومینیوم یک هفته نزولی دیگر را هم پشت سر گذاشت. این فلز بعد از عبور از کانال ۳,۰۰۰ دلار وارد مسیر اصلاحی شده است. در سه هفته گذشته یک اصلاح موقت تا محدوده ۲,۹۰۰ دلار را به ثبت رساند اما مجدد وارد مسیر نزولی شده و در هفته جاری نیز ۹۲ دلار کاهش داشت و قیمت ۲،۶۹۳ دلار را ثبت نمود.

علت تداوم این مسیر نزولی به وضعیت عرضه و تقاضا در چین و تقویت دلار آمریکا باز می‌گردد. دلار آمریکا تقویت شده زیرا داده‌های تورمی اقتصاد آمریکا بالاتر از انتظارات بوده و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو وجود دارد که محرک صعودی دلار بود است. تقویت دلار هم تأثیر منفی بر قیمت کامودیتی ‌ ها از جمله آلومینیوم داشته است. در بازار داخلی چین نیز معاملات کمی انجام شده و تقاضای خرید پررنگ نبوده است. زیرا در چین تعدادی شرکت آلومینیوم ساز در تحویل و فروش آلومینیوم به مشتری تخلف و تقلب کرده‌ اند که توسط دولت چین در حال بررسی است. انتشار این موضوع در بازار تمایلات خرید را کم کرد و قیمت را نزولی نمود.

پی وی سی در بازارهای جهانی

قیمت pvc در CFR چین افزایش قیمت ۱۰ دلاری به ازای هر تن را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد و در هفته‌های اخیر با ثبات معامله می‌شود. این کالا در هند ۱۴۱۰ دلار در هر تن معامله شد. در چین معاملات پرحجم و با قیمت بهتری شاهد بودیم، در حالی که در حوزه جنوب شرق آسیا چندان خریداران پر قدرتی وجود ندارند.

با توجه به تورم موجود در عرصه اقتصاد جهانی، اختلالات زنجیره تأمین و توزیع کالاها و جنگ اوکراین روسیه، خریداران با احتیاط اقدام به خرید می‌کنند.معامله گران در جنوب شرقی آسیا و هند، منتظر اعلام قیمت تولید کنندگان بزرگ PVC در آسیای شمالی هستند تا بتوانند تصمیم به معامله بگیرند.

قیمت نفت در هفته گذشته همچنان به یکه تازی خود ادامه داده و قیمت نفت برنت در محدوده ۱۲۲ دلاری معامله شد. به نظر می‌رسد دو دلیل عمده برای بالا ماندن قیمت نفت وجود دارد که بسیاری از کارشناسان این حوزه بر آن اتفاق نظر دارند. اول احتمال اندک توافق برجام که با توجه به تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امیدها برای احیای برجام بسیار کم رنگ شده است.

دلیل دوم اینکه با خروج تدریجی چین از محدودیت‌های کرونا، سمت تقاضای نفت در حال ایست شاخص بورس تهران تقویت می‌باشد که مانع کاهش قیمت این کالا می‌شود. با وجود اینکه در جلسه اپک پلاس، افزایش تولید و عرضه نفت مورد توافق اعضا قرار گرفت، اما این مقدار افزایش در عرضه نمی‌تواند نفتی را که روسیه قبل از تحریم غرب به بازارها عرضه می‌کرد، جبران کند. علاوه بر این می‌توان به دو مورد دیگر از محدودیت‌های عرضه نفت جهانی اشاره کرد.

مورد اول توقف استخراج نفت از میدان نفتی الشراره لیبی می‌باشد که روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه تولید دارد. مورد دوم اعتصابات کارگری در نروژ می‌باشد که استخراج نفت دریای شمال را دچار اختلال کرده و بر عرضه نفت جهانی تأثیر خواهد گذاشت. مدیر عامل شرکت بین‌المللی ترافیگورا ، دومین شرکت بزرگ در حوزه انرژی در جهان، پیش‌بینی کرده که قیمت نفت برنت به زودی به ۱۵۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. همچنین مؤسسه گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، ۱۳۵ دلار خواهد شد.

شاخص کل: مهمترین شاخص در بورس تهران

معروف‌ترین شاخصی که مسلماً در مورد آن بارها و بارها خواهید شنید شاخص کل است؛ اما شاخص های دیگری نیز هستند که معمولاً در خبرها و گزارش‌ها در مورد تغییرات آن‌ها صحبت می‌شود. این شاخص ها قابلیت مقایسه و ترکیب با یکدیگر را ندارند اما وقتی همه آن‌ها را در کنار هم بررسی می‌کنید، به شما کمک می‌کند تا تصمیم ایست شاخص بورس تهران بهتری بگیرید. سایر شاخص های مهم عبارت‌اند از: شاخص قیمت، شاخص بازده نقدی، شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر، شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌تر، شاخص صنعت، شاخص مالی، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم و شاخص آزاد شناور.

دانستن مفهوم و کاربرد همه‌ی این شاخص ها مانند خوردن یک فیل می‌ماند. یک ضرب‌المثل خارجی می‌گوید: یک فیل را چطور می‌شود خورد؟ لقمه‌لقمه!

بنابراین برای اینکه همه این شاخص ها را بفهمید و کاربرد آن را یاد بگیرید گام‌به‌گام با ما پیش بیایید و از هیچ‌چیز نترسید.

ما ابتدا شاخص کل را برای شما توضیج میدهیم و در درس ششم به سراغ سایر شاخص های بورسی می رویم.

شاخص کل چیست؟

شاخص کل متشکل از بیش از ۳۰۰ سهم شرکت های مختلف بورسی است که منعکس‌کننده تغییرات قیمت سهام و همین‌طور پرداخت سود سهام به سهامداران است. درواقع شاخص کل میانگین بازده سرمایه گذاران در بورس را نشان می‌دهد و به همین دلیل به آن شاخص قیمت و بازده نقدی هم میگویند.

فرض کنید شما دو سهم الف و ب را در سبد سهام خود دارید. سهم الف ۳۰% و سهم ب ۷۰% سبد شما را تشکیل می‌دهد و بازده هرکدام به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد باشد، وقتی شما بخواهید میانگین سود سالانه خود را حساب کنید، نمی‌توانید از میانگین‌گیری ساده استفاده کنید و حاصل جمع دو عدد ۲۰ و ۳۰ را تقسیم بر دو کرده و میانگین سود خود را ۲۵ درصد اعلام کنید. میدانید چرا؟

اگر هرکدام از سهام الف و ب ۵۰% سبد شما را به خود اختصاص داده بودند، پاسخ درست برای میانگین بازده همان ۲۵% بود؛ اما چون سهم ب فضای بیشتری از سبد سهام شما را به خود اختصاص داده است، بنابراین اثر بیشتری هم بر میانگین بازده شما دارد.

برای محاسبه بازده باید از روش زیر استفاده کنید:

نحوه محاسبه شاخص کل

درواقع برای محاسبه میانگین بازده پرتفوی باید حاصل‌ضرب وزن هر سهم در پرتفوی در بازده سهم مربوطه را محاسبه کنید و اعداد به‌دست‌آمده را باهم جمع کنید تا میانگین بازده کل سبد سهام شما به دست آید.

در محاسبه شاخص کل نیز از همین روش استفاده می‌شود. درواقع تغییرات بازده شرکت های بزرگ‌تر اثر بیشتری نسبت به تغییرات بازده شرکت های کوچک‌تر بر شاخص دارند. توجه کنید که ممکن است شاخص در ابتدای سال ۶۰۰۰۰ واحد و انتهای سال ۷۵۰۰۰ واحد باشد که نشان‌دهنده رشد ۲۵ درصدی شاخص طی سال است؛ یعنی میانگین سود شرکت های بورسی طی سال ۲۵ درصد است؛ اما لزوماً این‌طور نیست که همه شرکت‌ها ۲۵ درصد سود داشته‌اند. ممکن است یک شرکت ۵۰ درصد سود و شرکتی دیگر ۱۰ درصد زیان و شرکت های دیگر نیز به همین شکل، عملکرد متفاوتی داشته باشند؛ اما میانگین موزون همه شرکت‌ها، حاکی از سود ۲۵ درصدی کل بازار است.

(پایان درس چهارم دوره آموزشی آشنایی با شاخص ها)

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

افت ۱۶هزار و ۶۳۲ واحدی شاخص کل بورس / چراغ قرمز بازار سهام روشن ماند + نقشه بورس

افت ۱۶هزار و ۶۳۲ واحدی شاخص کل بورس / چراغ قرمز بازار سهام روشن ماند + نقشه بورس

شاخص کل بورس با ۱۶هزار و ۶۳۲ واحد افت، به رقم یک میلیون و ۵۴۷ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن نیز ۳ هزار ۷۵۱ واحد افت داشت. بازار بورس تهران نخستین روز کاری هفته را با اقبال خریداران به صنایعی نظیر قطعاتی ها ، نیروگاهی ها و پالایشی ها آغاز به کار کرد اما رفته رفته ، افت نسبی تقاضا در بازار نمایان شد و در نهایت شاخص با افت به کار خود پایان داد .

به گزارش گروه بورس رادار اقتصاد؛ امروز ‌شنبه (۲۸ خرداد ۱۴۰۱) شاخص کل بورس با ۱۶هزار و ۶۳۲ واحد افت، به رقم یک میلیون و ۵۴۷ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن نیز ۳ هزار ۷۵۱ واحد افت داشت. بازار بورس تهران نخستین روز کاری هفته را با اقبال خریداران به صنایعی نظیر قطعاتی ها ، نیروگاهی ها و پالایشی ها آغاز به کار کرد اما رفته رفته ، افت نسبی تقاضا در بازار نمایان شد و در نهایت شاخص با افت به کار خود پایان داد .

گروه نفت و پالایش علی رغم گمانه زنی ها در خصوص تعدیلات مثبت در گزارش ها ، روندی کم رمق را تجربه کرد و در نهایت نماد شبندر در دامنه ۰.۵ درصد مثبت و نمادهای شتران و شپنا در دامنه ۰.۵ و ۱.۳ درصد منفی نوسان کردند .

بانکی ها هم متعادل و با گرایشات منفی داد و ستد شدند ، در این میان نماد وبملت ستاره گروه بود و با برخورداری از حمایت قوی سهامدار حقوقی خود در دامنه ۴.۵ درصد مثبت بسته شد ، نمادهای وبصادر و وتجارت هم در دامنه ۰ تا ۱ درصد منفی و نماد وسینا با صف خرید ۵۰ میلیون سهمی به کار خود پایان دادند.

در پتروشیمی ها هم جو معاملاتی منفی بود و نماد نوری به علت ارائه گزارش عملکردی ضعیف و خارج از انتظار بازار با صف فروش نسبتا سنگینی همراه بود .

خودرویی ها هم در غیاب ایران خودرو با فشار فروش همراه بودند و در پایان نماد خساپا در دامنه ۳.۵ درصد منفی و نمادهای وساپا ، ورنا و خگستر نزدیک به کف قیمتی روزانه داد و ستد شدند .

نمادهای گروه فلزات اساسی و معدنی هم متاثر از کاهش قیمت های جهانی روند نزولی را ثبت کردند و نمادهای فولاد و فملی نزدیک به صفر تابلو بسته شدند .

در دارویی ها روند قیمت با نوسانات منفی همراه بود . معاملات منفی هم در سیمانی ها مشهود بود . نیروگاهی ها از برتری تقاضا برخوردار بودند . ساختمانی ها هم روند اصلاحی را پیش گرفتند.

از جمله بازگشایی های امروز می توان به نماد تفارس در قیمت ۵.۲۷۰ ریال و در بازه ۲۴ درصد مثبت اشاره کرد.

افت ۱۶هزار و ۶۳۲ واحدی شاخص کل بورس

در معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۱۶هزار و ۶۳۲ واحد افت به رقم یک میلیون و ۵۴۷ واحد رسید.

در این میان شاخص کل با معیار هموزن نیز ۳ هزار و ۷۵۱ واحد افت کرد و به رقم ۴۲۵ هزار واحد رسید.

معامله‌گران امروز بیش از ۴۲۶ معامله به ارزش ۴ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان انجام دادند.

سهام نوری، میدکو، شستا، فملی، پارسان، فارس، تاپیکو بیشترین تاثیر منفی را بر روند شاخص کل داشتند.

بنا بر این گزارش نمادهای معاملاتی سآبیک، شستا، وبملت، شپنا، شبندر، خزامیا، خگستر از جمله نمادهای پرتراکنش امروز بودند.

افت ۲۳۹واحدی شاخص فرابورس

شاخص کل فرابورس نیز با ۲۳۹ واحد افت، رقم ۲۱ هزار و ۱۱۰ واحد را ثبت کرد.

در این بازار حدود ۲۲۷ هزار معامله به ارزش حدودی ۳ هزار میلیارد تومان انجام شد.

سهام دماوند بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای آریا، بپاس، زاگرس، وسپهر، فرابورس، ددانا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بازار فرابورس داشتند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی امروز مربوط به نماد ددانا، فرابورس، کرمان، آریا، زاگرس، وسپهر، فزر است.

سهام شاخص ساز

سهام شاخص ساز

بعد از مدتی فعالیت در بازار بورس ایران، با اصطلاحات و عبارت هایی رو به رو می شوید که ممکن است با آنها به طور صد در صدی آشنایی نداشته باشید. به عنوان مثال یکی از این اصطلاحات، اصطلاح سهام شاخص ساز می باشد که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است. بنابراین با ما در ادامه ی این مطلب همراه باشید تا این اصطلاح را به طور کامل برای شما توضیح دهیم.

منظور از شاخص چیست؟

معرفی سهام شاخص ساز

پیش از آنکه بخواهید با مفهوم سهام شاخص ساز آشنا شوید، باید درک درستی از انواع شاخص های بورس داشته باشید. شاخص بورس یک معیار آماری است که برای اندازه‌گیری و مقایسه استفاده می‌شود. هر شاخص با فرمول خاص خودش محاسبه می‌شود و راه کلی برای محاسبه همه شاخص‌ها وجود ندارد. مثلا نحوه محاسبه شاخص داوجونز در بورس آمریکا با شاخص کل بورس تهران متفاوت است.

بر این اساس، در بورس تهران نیز انواع شاخص ها وجود دارند و با فرمول های خاصی تعریف می شوند. این شاخص ها عبارتند از: شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن، شاخص کل قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص بازده نقدی، شاخص صنعت، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم و . در ایست شاخص بورس تهران مورد نحوه محاسبه و کاربرد هر یک از این شاخص ها، در مقاله ی شاخص بورس صحبت شده است.

اما به طور کلی وقتی در مورد شاخص بورس صحبت می شود و سخنی از نوع شاخص به میان نمی آید، در واقع منظور شاخص کل بورس است و وقتی در مورد سهام شاخص ساز صحبت می کنیم، در واقع منظور ما سهامی است که روی شاخص کل تاثیر مهمی می گذارند. بنابراین در ادامه کمی در مورد شاخص کل توضیح خواهیم داد.

شاخص کل چیست؟

همانطور که گفته شد، شاخص در واقع معیاری است که بازدهی یا تغییرات سطح عمومی قیمت را برای گروهی از سهام نمایان می کند. بنابراین شاخص کل بورس، بیان کننده سطح عمومی تغییرات قیمت تمامی سهام موجود در بازار بورس می باشد. روش محاسبه شاخص کل بورس ماهیتی ساده دارد و از تقسیم ارزش جاری بازار سهام در هر لحظه بر ارزش جاری بازار سهام در یک تاریخ مبداء ضرب در صد به دست می‌آید.

نکته ای که در مورد شاخص کل باید به آن توجه کرد اینست که شاخص کل تحت تاثیر تعدادی از عوامل دستخوش تغییر می شود. به عنوان مثال:

• هنگامی که شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه می کنند و در واقع تعداد سهامشان زیاد می شود، شاخص کل به نوعی تعدیل می شود.

• وقتی تعداد شرکت ها در بورس کم و زیاد می شود، شاخص کل مورد تعدیل واقع می شود.

• زمانی که یک سهم به هر دلیل بسته می شود، قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی آن مبنای قیمتی آن سهم در شاخص می باشد.

چون شاخص کل مستقیما تحت تاثیر ارزش بازار سهام شرکت های گوناگون است، بنابراین شرکت هایی که سهام بیشتر و گرانتری داشته باشند، بیشتر روی مقدار شاخص کل اثر می گذارند. چرا که ارزش بازار یک سهم در واقع برابر قیمت پایانی آن سهم ضرب در تعداد سهام آن می باشد.

اکنون که با شاخص کل بورس آشنا شدیم، می توانیم به معرفی سهام شاخص ساز بورس بپردازیم.

منظور از سهام شاخص ساز چیست؟

منظور از سهام شاخص ساز، سهم هایی است که تغییرات مثبت یا منفی آنها بیشترین تاثیر را بر روی شاخص کل دارد. در واقع صعود یا نزول سنگین سهام شاخص ساز، تاثیر به سزایی روی تغییرات شاخص کل دارد. بنابراین سهام شاخص ساز بورس ایران، سهام شرکت های بزرگ می باشند که بیشترین تعداد سهام و بالاترین ارزش بازار و زیادترین ارزش معاملات را دارند. از آنجا که ارزش معاملات و ارزش بازار این شرکت ها خیلی بیشتر از شرکت های کوچک است، تاثیر هر یک از این شرکت ها بر شاخص کل بسیار بیشتر از شرکت های کوچک می باشد. هم چنین این شرکت ها از حجم معاملات و نقد شوندگی بیشتری نسبت به دیگر سهام برخوردارند.

به عنوان مثال در تاریخ 26 آبان، سهم های وب با تغییرات قیمت پایانی برابر 4.35 درصد، تنها 79 واحد روی شاخص کل تاثیر داشت در حالیکه سهم فولاد با 0.53 درصد تغییر در قیمت پایانی، 438 واحد بر شاخص کل تاثیر داشته است.

تاثیر گمراه کننده سهام شاخص ساز بر کلیت بورس

در شرایط خاص مانند انتشار اخبار مهم سیاسی و یا اعتراض سهامداران نسبت به وضعیت بورس، توجه خالی به شاخص کل اطلاعات درستی در اختیار مردم قرار نمی دهد. در واقع در این گونه مواقع بیشتر سهام شاخص ساز تحت تاثیر قرار گرفته و شاخص کل را در یک جهت هل می دهند در حالیکه شاید کلیت بازار در جهتی مخالف در حال حرکت باشد. برای جلوگیری از چنین سوء تفاهمی، استفاده از شاخص کل هم وزن، راه حل بهتری می باشد. در محاسبه این شاخص، کلیه شرکت های بورس با وزنی یکسان در نظر گرفته می شوند. در واقع در محاسبه این شاخص وزن و اندازه شرکت ها تاثیری نداشته و در نتیجه شاخص هم وزن وضعیت بهتری از کلیت بازار نمایان می کند.

لیست نمادهای شاخص ساز

لیست نمادهای شاخص ساز

بعد از هر روز معاملاتی، شرکت هایی که تغییرات قیمتی آنها بیشترین تاثیر را روی شاخص کل گذاشته است، در صفحه نخست سایت tsetmc لیست می شوند. اکثر این شرکت ها از شرکت هایی هستند که بالاترین ارزش بازار را در بورس دارند اما در بعضی از روزها نیز ممکن است شرکت های با ارزش بازار پایین تر در لیست تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص کل قرار گیرند.

در هر صورت در زیر لیستی از نمادهای بزرگترین شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران به تاریخ 26 آبان و بر اساس حروف الفبا آورده شده است. این لیست ممکن است به خاطر تغییر ارزش بازار شرکت ها در روزهای دیگر تغییر کند.

نمادهای اپال، اخابر، پارس، پارسان، تاپیکو، جم، خودرو، رمپنا، شبندر، شپدیس، شپنا، شتران، شستا، فارس، فخوز، فملی، فولاد، کچاد، کگل، مبین، میدکو، نوری، وامید، وبملت، وپارس، وپاسار، وتجارت، وصندوق، وغدیر و ومعادن، بزرگترین شرکت های بورسی بر اساس ارزش بازار در پایان معاملات روز 26 آبان 1400 می باشند.

جمع بندی

در این مطلب با مفهوم سهام شاخص ساز بازار بورس ایران آشنا شدیم و دانستیم که این سهام متعلق به شرکت های بزرگ بورسی با بیشترین ارزش بازار می باشند. این سهام تاثیر به سزایی در روند شاخص کل داشته و از این رو توجه به آنها امری ضروری می باشد. همچنین بیان کردیم که برای جلوگیری از اشتباهات ناشی از تحلیل کلیت بازار بورس بر اساس شاخص کل، بهتر است تا از شاخص کل هموزن به عنوان جایگزین استفاده نماییم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا