فارکس رایگان در افغانستان

استراتژی R

فانوفیلم

استراتژی R

در علم اکولوژی، تئوری k / r ( r/k Selection Theory ) به انتخاب صفاتی اشاره دارد که به موفقیت یک گونه در محیطی خاص کمک می کند. این تئوری از کارهایی که برروی پروژه " جغرافیای زیستی جزیره " ( Island Biogeography ) توسط یک اکولوژیست به نام رابرت مک آرتور ( Robert H Macarthur ) صورت گرفت منشأ می گیرد.

جغرافیای زیستی به معنای بررسی توزیع جغرافیایی گونه های مختلف در یک اکوسیستم می باشد.

در واقع reproduction = r (تولید مثل) و Development = k (رشد).

رابرت مک آرتور، ( 7 آوریل 1930 تا 1 نوامبر 1972) یک اکولوژیست امریکایی بود که بررسی های زیادی را در رابطه با اکولوژی جامعه و جمعیت انجام داد (شکل ۱). در سال 1958 دکترای خود را گرفت و تز او بر روی تقسیم نیج اکولوژیکی جنگل سوزنی پرگان نیویورک بین 5 گونه چکاوک بوده است. او در 1972 در اثر سرطان کلیه درگذشت.

پروژه " جغرافیای زیستی جزیره " یکی از کارهایی است که در رابطه با ایجاد و توضیح عواملی که بر غنای گونه ای در یک جامعه طبیعی اثر می گذارند انجام شده است. در این طرح منظور از جزیره زیستگاهی است که توسط ناحیه ای محصور شده که آن ناحیه برای زندگی موجودات منطقه محصور شده نامناسب است. مانند جزایری که توسط آب احاطه شده اند یا کوهی در وسط بیابان یا دریاچه ای در وسط خشکی یا جنگلی در میان شهر. در واقع جزیره، اکوسیستمی است که توسط اکوسیستم دیگری احاطه شده (شکل ۲). این طرح در 1960 توسط رابرت مک آرتور و ادوارد اُ ویلسون ( Edward O. Wilson ) (شکل ۱) شروع شد و منجر به ایجاد تئوری زیست جغرافیای جزیره شد که سعی می کند تا تعداد گونه هایی که در یک جزیره تازه بوجود آمده زندگی خواهند کرد را پیش بینی کند.

رابرت مک آرتور و ادوارد اُ ویلسون

شکل ۱: رابرت مک آرتور (پایین) و ادوارد اُ ویلسون (بالا).

جزیره (اکوسیستم احاطه شده توسط اکوسیستم دیگر)

شکل ۲: جزیره هر اکوسیستمی است که توسط یک اکوسیستم متفاوت احاطه شده باشد.

تئوری جغرافیای جزیره:

این تئوری بیان می کند که تعداد گونه ها در یک جزیره تازه بوجود آمده و دست نخورده توسط دو عامل مهاجرت و انقراض تعیین می شود. مهاجرت بستگی به فاصله جزیره جدید از کلونی منبع داشته و گاهی اوقات این کلونی های منبع می توانند جزیره های دیگر باشند. به طور طبیعی جزیره هایی با فاصله بیشتر از منبع کمتر پذیرای مهاجران خواهند بود. میزان و سرعت انقراض یک گونه هنگامی که بتواند در جزیره کلونی تشکیل دهد، بستگی به اندازه جزیره دارد. جزایر بزرگ فضایی زیادتر برای گونه های بیشتری داشته و محل بزرگتر، احتمال انقراض را کاهش می دهد. پس از گذشت زمان لازم، دو نیروی مهاجرت و انقراض به حال تعادل رسیده غنای گونه ای به ثبات میرسد.

بنابراین عواملی که بر جوامع جزایر اثر می گذارند به شرح زیر است:

- فاصله از کلونی های منبع

- زمان ایجاد جزیره

- موقعیت جزیره نسبت به جریان های اقیانوسی

- ترکیب گیاهی یا جانوری اولیه جزیره (اگر قبلا ً به یک خشکی بزرگ متصل بوده)

- ترکیب اولین گونه های مهاجر

در تئوری r و k ، اینگونه در نظر گرفته می شود که فشارهای انتخابی باعث ایجاد تغیرات استراتژی R شدید یا به صورت r یا به صورت k می شوند. به طور معمول فضاها و نیچ های خالی و خلوت توسط گیاهان r اشغال شده که بذور بسیار زیادی تولید می کنند. دلیل این تولید مثل زیاد این است که احتمال موفقیت هر یک از بذور و رسیدن آن به سن بلوغ کم است. در مقابل، گیاهان k ، استراتژی R گیاهانی هستند که در آشیانه های اکولوژیکی شلوغ، قدرت رقابت زیادی دارند. تولید مثل در این گیاهان کمتر اما هر بذر از قدرت بیشتری برخوردار است و احتمال رسیدن آن استراتژی R به سن بلوغ بسیار زیاد است. در متون علمی گیاهان r راگیاهان فرصت طلب دانسته اما گیاهان k گیاهان پایدار و دارای تعادل هستند.

گیاهان r – در محیط بی ثبات و غیر قابل پیش بینی گیاهان r بر گیاهان k غلبه خواهند داشت زیرا در این محیط ها توانایی تولید مثل سریع و زیاد، امری حیاتی است. از طرف دیگر توانایی سازگاری r ها با شرایط ناپایدار بیشتر بوده به آن ها اجازه می دهد تا با دیگر موجودات رقابت کنند، زیرا امکان تغییر شرایط محیطی وجود داد. صفاتی که برای گیاهان r در نظر گرفته می شود شامل باروری و تولید بذر زیاد در هر دوره، جثه کوچک و ضعیف، بلوغ زودرس، زمان کوتاه تولید نسل جدید و طول عمر کم و توانایی پراکنش زیاد بذر است.

گیاهان k - در محیط پایدار و قابل پیش بینی، گیاهان k غالب هستند زیرا در این محیط ها توانایی رقابت برای منابع محدود، الزامی می باشد. جمعیت گیاهان k معمولا ً ثابت و پایدار است و نزدیک به حداکثر توان اکوسیستم می باشد. موارد زیر ازصفات گیاهان k می باشند: جثه بزرگ و قوی، مقاوم و رقابت کننده، طول عمر زیاد، تعداد بذر کمتر ولی قوی تر.

استراتژی r و k به عنوان یک طیف ممتد:

باید توجه داشت اگرچه که برخی از گیاهان کاملا ً r یا کاملا ً k می باشند، اما بسیاری از گیاهان در حد فاصل بین این دو طبقه قرار گرفته و صفاتی بینابین R و k را بروز می دهند. به عنوان مثال درختان دارای جثه بزرگ و عمر زیاد هستند که ازصفات گروه k است. اما همین درختان مقدار زیادی بذر تولید کرده و آن ها را در مسافت های طولانی پراکنده می کنند که ازصفات گروه r است.

تئوری r/k و توالی اکولوژیکی.

در نواحی با تخریب های اکولوژیکی شدید مثل فعالیت آتشفشانی، استراتژی r و k نقش مهمی در توالی های اکولوژیکی داشته و اکوسیستم را بازیابی می کنند. به دلیل داشتن میزان سازگاری و تولید مثل و فرصت طلبی بالا، اولین کلونی ها، مربوط به گیاهان r خواهد بود و به مرور گیاهانی با قدرت رقابتی بالا جایگزین آنها خواهند شد. پس از آن و با ورود گیاهان k ، گیاهان r سعی می کنند تا حداکثر تراکم را در کنار گیاهان k داشته باشند تا دریافت و جریان انرژی در محیط به حداکثر برسد. در نهایت، یک تعادل جدید در منطقه ایجاد می شود (کلیماکس) که در آن به تدریج گیاهان k که قدرت رقابت بیشتری دارند جایگزین گیاهان r می شوند. معمولا ً تنوع زیستی در این هنگام حداکثر است.

وضعیت فعلی تئوری k / r .

اگرچه که در دهه 1970 این تئوری به سرعت مورد توجه همگان قرار گرفت اما پس از آن انتقادهایی نسبت به آن انجام شد. به عنوان مثال یک بررسی دقیق توسط استفان استریمز، توجه محققان را به کمبود هایی در این تئوری جلب کرد و بیان نمودکه در تفسیر داده های آن ابهام وجود دارد.

مقاله کنفرانس
مدیریت استراتژیک R and D راهی برای ارزش آفرینی اقتصادی

چکیده:
بسیاری از شرکت های با عملکرد برتر در عرصه رقابت، بخش عمده موفقیت خود را مدیون فعالیت های نوآورانه ای هستند که در بسیاری از موارد بر توامندی های تکنولوژیکی مبتنی است. امروزه خلق محصولات، فرایندها و خدمات جدید با ایجاد ارزش برای مشتریان، منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته می شود. در نظریه پردازی های مدیریت نوین اشاره شده که هر بنگاهی به یک شایستگی محوری نیاز دارد که همان نوآوری است. نوآوری به عنوان یکی از مزیت های رقابتی اصلی در کشورهای پیشرفته ایفای نقش می نماید و چنانچه کشورهای جهان سوم توجه لازم را به این موضوع نداشته باشند، شکاف میان این کشورها هر روز گسترده تر می شود ارزش آفرینی اقتصادی از طریق حفظ و توسعه محصولات، فرایندها و خدمات جدید به منظور کسب مزیت های رقابتی را هدایت می نماید، نظام مدیریتی تکنولوژی نامیده می شود. استراتژی تکنولوژی، بخشی محوری در نقشه راه استراتژی تحقیق و توسعه محسوب می شود که بر ایجاد و توسعه توامندی های نوآوری به منظور تسهیل اهداف تکنولوژیکی تمرکز دارد. استراتژی تحقیق و توسعه بق تعاریف مطرح، "تعریف مجموعه پروژه های تحقیق و توسعه مورد نیاز در دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه اکتساب تکنولوژی های ضروری در چارچوب استراتژی کلی بنگاه است." تحقیق و توسعه به عنوان یکی از ارکان اصلی نهادینه سازی خلاقیت و نوآوری بنگاه های اقتصادی مطرح است و استراتژی تحقیق و توسعه که در بسیاری موارد نتیجه طبیعی استراتژی بنگاه و نیازمندی های تکنولوژیکی است با هدف ایجاد حداکثر ارزش آفرینی از فعالیت های نوآورانه برای مشتریان و بنگاه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله موارد مطرح در استراتژی تحقیق و توسعه، تمرکز یا عدم تمرکز فعالیت های R&D است که با هدف کاهش هزینه ها و دسترسی به امکانات، بازارها و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر، مورد توجه است.

استراتژی های سرمایه گذاری R & D برای تغییر آب و هوا

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 7551 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 90 تومان 12 روز بعد از پرداخت 679,590 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 180 تومان 6 روز بعد از پرداخت 1,359,180 تومان

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Energy Economics , Volume 31, Supplement 1, 2009, Pages S27–S36

پیش نمایش مقاله استراتژی های سرمایه گذاری R & D برای تغییر آب و هوا

چکیده انگلیسی

The economic costs of stabilizing greenhouse gas concentrations over the coming century depend critically on the development of new technologies in the energy sector. Our research and development (R&D) investment strategy is the control variable for technology availability. This paper proposes an analytic framework for determining optimal R&D investment allocation and presents some numerical results to demonstrate the implementation of the methodology. The value of technological advance in three targeted areas–fossil-based generation, renewables, and carbon capture and storage–is represented by the increase in expected welfare in the presence of an emissions policy constraint of initially uncertain stringency. R&D expenditure increases the probability of advance. Optimal investment is determined by its relationship with success probability, which is assumed to exhibit decreasing returns to scale, relative to the value of success. While the numerical results are speculative, the paper offers insights into the nature of an optimal technology strategy for addressing climate change.

استراتژی اسکوچیچ؛ بازی با دو مهاجم در دوحه

استراتژی اسکوچیچ؛ بازی با دو مهاجم در دوحه

پایگاه خبری فوتبالی- شروع درخشش سردار آزمون در ترکیب بایرلورکوزن و تدوام حضور موثر مهدی طارمی در راس خط حمله پورتو در ماه‌های منتهی به جام جهانی خبرخوشحال کننده‌ای برای فوتبال ایران و البته اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی است.

به گزارش فوتبالی و به نقل از ورزش سه، بی دلیل نیست که مربی کروات تاکید به حضور همزمان سردار آزمون و مهدی طارمی در خط حمله تیم ملی فوتبال ایران دارد و زمانی که یکی از این دو مهاجم بنا به هر دلیلی در ترکیب تیم ملی قرار نمی گیرد ایران را تنها با یک مهاجم به میدان می فرستد. این اتفاق در بازی های مقدماتی جام جهانی به دفعات رخ داد و تنها در بازی با لبنان و در غیاب مهدی طارمی، الهیار صیادمنش جانشین او و زوج سردار آزمون شد.

نمایش فوق العاده سردار آزمون در ترکیب بایر و هم چنین مهدی طارمی در ترکیب پورتو بدون شک اسکوچیچ را مجاب خواهد کرد که در جام جهانی قطر با دو مهاجم بازی کند. البته در جام جهانی پیشین هم این دو بازیکن در ترکیب تیم ملی بودند اما تیم ملی با یک مهاجم بازی می کرد چرا که سردار در راس و مهدی به عنوان وینگر به میدان می رفت اما قابل پیش بینی است مربی کروات از هر دو مهاجم در خط حمله بهره ببرد. همان طور که اشاره شد اسکوچیچ در هیچ یک از بازی های مقدماتی از این دو در پست وینگر استفاده نکرده و تاکید کامل دارد که این استراتژی R دو بهترین بازیکنان برای تشکیل زوج خط حمله تیم ملی هستند تا جایی که در غیاب یکی از این دو تیم ملی را با یک مهاجم روانه میدان می کند.

بازی تیم ملی در دوحه با دو مهاجم؛ این به تیم ملی اعتماد به نفس می دهد و برای همه این ماموریت را روشن می کند که تیم ملی به دنبال صعود به مرحله حذفی مسابقات جام جهانی است. اتفاقی که در صورت رخداد برای اولین بار خواهد بود و اسکوچیچ و شاگردانش را جاودانه خواهد کرد. اگرچه که تیم ملی در اولین مصاف با انگلیس مسابقه خواهد داد که یکی از بهترین های جهان و مدعی قهرمانی در دوحه است اما تیم ملی در دو بازی بعدی به مصاف آمریکا و یکی از تیم های ولز، اسکاتلند و یا اوکراین خواهد رفت و برای رسیدن به هدف باید در این دو دیدار تهاجمی بازی کند و چه بهتر که این شیوه یعنی بازی با دو مهاجم را در بازی نخست پیاده کند.

نکته مهم دیگر که امروز در فوتبال سیستم معنی ندارد و فاصله بین بازیکنان است که منجر به موفقیت یک تیم در زمین بازی می شود؛ تیم ملی با شیوه 2-4-4 می تواند در برابر انگلیس خوب دفاع کند و با استفاده از ضد حملات به هدفی که در ذهن دارد دست پیدا کند. مهدی طارمی و سردار آزمون در جام جهانی قبلی به خوبی نشان دادند همان طور که در حمله بازیکن موثری هستند، می توانند در دفاع هم به تیم ملی کمک کنند. به واقع با همه شیوه های بازی می توانند فوتبال تهاجمی یا تدافعی ارایه دهند. به عبارت ساده تر با شیوه 2-4-4 هم می توان در برابر یک حریف قدر بیشتر دفاع کرد و کمتر حمله.

این موضوع هم مهم است که سردار آزمون و مهدی طارمی دو مهاجم شناخته شده در فوتبال جهان محسوب می‌شوند، به دلیل حضور در تیم های بایرلورکوزن و پورتو. حضور همزمان آنها در زمین مانع از این خواهد شد که تیم های حریف بی‌محابا جلو بکشند و حتی مدافعان هم بدون دغدغه خاطر در حمله شرکت کنند چرا که می دانند این دو مهاجم این توانایی را دارند که در یک چشم به هم استراتژی R زدن تیم خود را به گل برسانند. شاید باید از این تعبیر استفاده کرد که در فوتبال بهترین دفاع حمله است. حضور همزمان مهدی طارمی و سردار آزمون در زمین و در خط حمله تیم ملی فوتبال ایران به تیم ملی در دفاع هم کمک خواهد کرد.

دانلود Infinitode 2 R.1.8.6 – بازی استراتژیک “اینفینیتود 2” اندروید + مود

Infinitode 2 – the Infinite Tower Defense یک بازی استراتژیک است که توسط کمپانی Prineside برای دستگاه های اندروید ارائه شده است. قوی ترین بازی در سبک بازی های برج دفاعی که هیچ وقت به پایان نمی رسد! این بهترین تعریفی است که از این بازی می توانیم ارائه کنیم. اگر عاشق بازی های برج دفاعی هستید، آماده باشید تا این بازی را به لیست بازی های مورد علاقه تان اضافه کنید. دشمنان بیشماری از هر جهت به سمت شما می آیند و شما باید با یک استراتژی خوب و چینش برج های دفاعی با آنها مقابله کنید. Infinitode 2 – the Infinite Tower Defense یک چالش بدون توقف و نامحدود برای شما به ارمغان می آورد و تا جایی که بخواهید می توانید بازی کنید. طراحی آخرین نسخه بازی اینفینیتود منحصر به فرد است و بازیکنان را مجذوب خود می کند. از مسیر های دشمنان گرفته تا برج های دو بعدی، همه چیز بی نظیر است. محیط بازی به صورت یک فضای چهار خانه ای مشخص شده است که در هر کدام از خانه ها هدف های شما قرار دارند و باید آنها را نابود کنید تا بتوانید امتیاز کسب کنید و برج های خود را ارتقا دهید. این هدف ها به صورت اشکال مختلفی هستند که مانع از پیشرفت شما می شوند. در حالی که این خانه ها بسیار ساده هستند و این بازی از لحاظ گرافیکی جلوه های ویژه زیادی ندارد، بازیکنان قطعاً از آن لذت خواهند برد. تنظیمات مختلفی برای سلاح‌ ها وجود دارد و هر کدام از برج ها عملکرد خاصی دارند. هر چقدر که این بازی را ادامه دهید با قابلیت های برج ها بیشتر آشنا می شوید و می توانید نقاط ضعف و قوت برج ها را شناسایی کنید و بهترین استراتژی را به کار بگیرید تا موفقیت خود را در بازی تضمین کنید.

Infinitode 2 - the Infinite Tower Defense

مراحل بازی Infinitode 2 – the Infinite Tower Defense ممکن است دشوار باشند اما تمام جذابیت بازی در پشت سر گذاشتن این مراحل است. اگر می خواهید در این بازی حرفه ای باشید باید با واقعیت روبرو شوید… به شما قول می دهم اگر برای اولین بار با این بازی آشنا شده اید قطعاً در همان مرحله اول می بازید! اما باختن به نوعی یکی از اجزای این بازی است. بنابراین دلسرد نشوید، هر چقدر بیشتر بازی کنید بیشتر با این بازی آشنا می شوید و در آن پیشرفت می کنید. برای دریافت نتایج بهتر، به جای اینکه تعداد برج ها را افزایش دهید سعی کنید برج های خود را ارتقا دهید. اگر با یک موج دشمن مواجه هستید و نمی توانید از مرحله عبور کنید اشتباه تازه کار ها را تکرار نکنید، روی دو یا سه برج تمرکز کنید و سعی کنید آنها را ارتقا دهید. در هر مرحله ویژگی های دشمن های تان را شناسایی کنید، برخی از دشمنان پرواز می کنند، برخی از آنها سریع حرکت می کنند و برخی از آنها ویژگی های دفاعی خوبی دارند اما سرعت پایینی دارند. شناسایی نقاط ضعف و قوت دشمنان تان می تواند در انتخاب استراتژی های شما کمک کند. این بازی دارای ۱۴ برج مختلف و بیش از ۴۰ مرحله است و همچنین نقشه های آن قابلیت شخصی سازی دارند. Infinitode 2 – the Infinite Tower Defense امتیاز 4.4 از 5.0 را در گوگل پلی به خود اختصاص داده است و تیم فارسروید آن را به صورت کاملاً رایگان و تست شده در اختیار شما عزیزان قرار داده است که در صورت تمایل می توانید آن را از سرورهای پرسرعت ما دانلود کنید. در ادامه همین پست می توانید ویدیو معرفی و تصاویر اسکرین شات بازی را مشاهده کنید تا با این بازی بیشتر آشنا شوید.

تغییرات نسخه 1.8.6

  • - Loot ticket now only depends on the in-game time and is not tied to the real time
  • - Endless mode leaderboards. Endless mode gives profile XP
  • - Double speed bonus for coin / xp generation, more loot for early wave calls
  • - Fixed music and sound issues
  • - Bug fixes

فانوفیلم

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا